Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netgis Server Harita İstemci Sol Panel

Açılır olan sol panel de projeye ait katmanların bulunduğu kategori sekmesi, Kategorik arama yapılabilen kategorik arama sekmesi, ölçme işlemleri bulunduğu araçlar sekmesi bulunmaktadır.

Kategoriler

Netcad te belirlenen stil ve görünürlük ölçeğine göre katman ağacının görüntülendiği ve yönetildiği paneldir.

Bu panelde görüntülenmesi istemediğiniz alanlarının check ini kaldırabilir, görüntülenmesi istenen katmanların görünürlüğü yanındaki kutucuğa check atılarak sağlanabilir.

Karo referans olarak eklenmiş projeler daha hızlı performans sağlamak amacıyla Altlık katmanı altına gider.

Görünürlük ölçeği tanımlanmış katmanlar (Örn: Parsel, Bina katmanları) haritaya yaklaşıldığında kategori ağacında görüntülenmeye başlar.

Daha Fazla İçerik

Workspace hazırlama işlemleri için Yönetici Rehberi sayfasında yer alan Workspace Oluşturma ziyaret edilmelidir.

Kategori Arama

Kategorik arama bir mahalledeki ada üzerinde parselleri,parsel üzerindeki bina ları aşamalı olarak arayabilme yeteneği sağlar.

birinci kutucuk ile açılır pencere aracılığıyla sorgulanması istenen parselin Mahalle adı seçilir.

Mahalle adı seçildikten sonra o mahalle de bulunan Ada numaralı bir alttaki pencerede sıralı olarak gelir.

Ada numarası seçildikten sonra aynı şekilde o ada da yer alan parsel numaraları bir alt kutucukta dolar.

Git butonu ise sorgu sonucunun haritada görüntülenmesi ve vurgulanmasını (Highlight) sağlar.

Daha fazla içerik

Modülün hazırlanması için detaylı bilgiye Arama Modülü Ayarları sayfası ziyaret edilmelidir

Araçlar

Araçlar panelinde Ölçüm araçları, harita üzerinde gezinmeyi sağlayan navigasyon araçları, veritabanı sorgulama gibi işlemler yapılabilir.

Ölçüm araçları sayesinde harita üzerinde bulunan iki nokta arasındaki mesafeler ölçülebilir, harita üzerinde alan çevrilerek alan hesaplanabilir ve tıklanan noktanın koordinat bilgisi alınabilir.

Harita büyüt-küçült işlemi ile ekranda pencere belirtilip haritaya yaklaşıp, uzaklaşması sağlanabilir.

Sorgu penceresi veri sözlüğünde tanımlanan katmanlar için veritabanı sorgusu yapılabilir.

Daha Fazla İçerik

Tablo sorgulama ayarları için Tablo Sorgulama Ayarları linkine

Veri sözlüğü ayarları için Veri Sözlüğü Ayarları linkine bakılmalıdır.

 

 

 

  • No labels