Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bina Taraması

Bina Taraması ile bina veya benzeri kapalı alanları oluşturan tüm doğruların taraması tek seferde yapılabilir.

Bina kenar taramasından farklı olarak tüm kenarlar tek seferde taranır. Bu tarama Kurum Yönetmeliklerine uygundur.

  • Saçak Uzunluğu: Bina kenarı vb. kapalı alanların taranmasında saçakların değeri metre cinsinden belirtilir.
  • Tarama Aralığı: Tarama işleminde saçaklar arasının metre cinsinden uzunluğudur.
  • Açı: Saçakların açı değeri