Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Taramaları

Alan Taramaları aracı kapalı alanlara vektörel tarama yapar. Kapalı alanlar iki farklı yöntemle seçilirler:

  • Tara işlemi ile Alan Seçim Aracı (?) kullanılır. Herhangi bir alan oluşturulup taranabilir. 
    • Bu seçenekte alan seçildikten sonra taramada dikkate alınacak diğer objeler sorulur. İptal ile geçebilir ya da seçebilirsiniz. Eğer alanın içine düşen objeler seçerseniz, mesela yazılar veya semboller, bunlar tarama dışı kalırlar. Bu objelerin sorulmasını istemiyorsanız "Diğer Objeler Seç" seçeneği kapatılmalıdır.
  • Çoklu tara ile Obje Seçim Aracı (?) kullanılır. Seçilen objeler ayrı ayrı taranırlar.

Bitmap Taramalar

Vektör taramalara alternatif olarak tabakalara bitmap tarama tanımlanabilir. Bitmap taramalar daha hızlıdır ve daha karmaşık taramalar daha kolay tanımlanabilir. Netcad ile pek çok bitmap tarama standart olarak gelmektedir. Tabaka özellikler için .. (?)