Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süreç Tasarımı

Bu uygulamada şikayet bildirimleri için bir senaryo düşünülmüş ve aşağıdaki taslak süreç çıkarılmıştır.

Hedeflenen Süreç Şeması:

 

İçerik

Süreç tasarımının yapılacağı State Server uygulamasına SUNUCUIPADRESI/stateserver adresinden girilir.

Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra süreç tasarlamak için aşağıdaki gibi boş sayfa açılır.

Süreç tasarımındaki akış kısaca şu şekilde olmalıdır:

 1. Süreci tanımlamak
 2. Yetkilendirme söz konusu olacaksa Roller tanımlanır.
 3. Durumlar tanımlanır.
 4. Olaylar tanımlanır.
 5. Bağlantılar tanımlanır.
 6. Netigma-süreç entegrasyonu sağlanır.

 

Yeni Süreç Ekleme

 • Yeni süreç ekle işlemi seçilir.
 • Açılan sayfada sürecimizi tasarlayacağımız boş sayfa görüntülenir.

 

 • Sayfanın sağ üst kısmında yer alan kayıt/ayarlar menüsünden Süreç Adı alanına hazırlayacağımız sürecin adı yazılır (Örnek: ILCE_SIKAYET_SURECI)
 • Uygulama kısmına ise entegre edeceğimiz netigma uygulamamızın adı yazılır. (Örnek: NETIGMA v.b. Netigma uygulamasına bağlandığımız IP/NETIGMA adresindeki isimdir.)

 

 • Kaydet işlemi ile süreç kaydedilir.

 

Aşağıdaki işlem adımlarında sık sık kaydet işlemi ile yapılanlar kaydedilmelidir. Olay, Rol, Durum ve Bağlantılar eklendiğinde kaydetme işlemi yenilenmelidir.

 

Rol Ekleme

Süreç adımlarında belli adımları belli yetkilere sahip olan kullanıcılara sunmak için rol tanımlarından faydalanılır.

 

 • Sürecimizin rollerini tanımlamak için Roller menüsüne girilir.
 • Rol Adı ve Açıklama alanları girilir. (Örn. admin, Admin yetkileri ve Uzman, Uzman yetkileri gibi)
 • admin rolü aşağıdaki gibi eklenir.

 

 • Yeni işlemi ile 2. rol olan uzman rolü de benzer şekilde eklenir.

 

Durum Ekleme

 • Sürecimizin Durumlarını belirlemek için Durumlar menüsüne girilir.
 • Taslak süreç tasarımında verilen şemaya göre toplam 7 adet durum tanımlanmalıdır. Bunlar kabaca:
  • Şikayet Bildirim Durumu; Başlangıç sürecidir.
  • A Müdürlüğü İnceleme Durumu; Normal - ara süreçtir.
  • B Müdürlüğü İnceleme Durumu; Normal - ara süreçtir.
  • C Müdürlüğü İnceleme Durumu;Normal - ara süreçtir. 
  • İnceleme Onay Bekleme Durumu;Normal - ara süreçtir.
  • İnceleme Onaylandı Durumu; Bitiş Sürecidir.
  • İnceleme Red edildi Durumu; Bitiş Sürecidir.


Başlangıç Durumu

Buna göre aşağıdaki sıra ve özellikler ile durumlar oluşturulur.

  • Durum adı: sikayet_bildirim
  • Görüntü adı: Şikayet Bildirim
  • Tipi: Start State (Başlangıç Süreci) seçilir.
  • Varsayılan Hedef Durum: Hedef bir durum seçilecekse bu alan kullanılır, seçilmeyecekse bu alan boş bırakılır.
  • Giriş İşlemi: Tanımlanan duruma giriş yapılırken çağrılması istenen bir URL varsa bu alanda belirtilir. Bu URLe parametre de gönderilebilir. Gönderilebilecek  URL parametreleri için BKZ
  • Çıkış İşlemi:Tanımlanan durumdan çıkış yapılırken çağrılması istenen bir URL varsa bu alanda belirtilir. Bu URLe parametre de gönderilebilir. Gönderilebilecek  URL parametreleri için BKZ
  • Roller: Bu duruma yatkili olan roller seçilir, bizim işlemimizde: admin ve uzman seçilir.
  • Açıklama: Şikayet Bildirildi şeklinde durumun açıklaması yazılır.
  • Ekle işlemi ile Durum eklenir.
  • Başlangıç durumları yeşil renkte görüntülenecektir.

 

Ara Durumlar

 • Yeni işlemi ile yeni bir durum eklemek için ilgili alanların doldurulacağı sayfa yenilenir ve 2. durum olan A Müdürlüğü İnceleme durumu için ilgili alanlar doldurulur.
 • Durum adı: sikayet_a_mudurluk_inceleme
 • Görüntü adı: A Müdürlüğü İncelemesi
 • Tipi: Normal seçilir.
 • Giriş İşlemi: Tanımlanan duruma giriş yapılırken çağrılması istenen bir URL varsa bu alanda belirtilir. Bu URLe parametre de gönderilebilir.  URL parametreleri için BKZ
 • Çıkış İşlemi:Tanımlanan durumdan çıkış yapılırken çağrılması istenen bir URL varsa bu alanda belirtilir. Bu URLe parametre de gönderilebilir.  URL parametreleri için BKZ
 • Roller: admin seçilir.
 • Açıklama: A Müdürlüğü İnceleme yazılır.
 • Ekle işlemi ile Durum eklenir.
 • Ara durumlar turuncu renkte görüntülenmektedir.

 

 • Diğer ara durumlarda yukarıdaki şekilde eklenir.

Bitiş Durumları

 • Son durumlar olan onaylama ve red durumları da aşağıdaki gibi eklenir.
 • Durum adı: sikayet_onay
 • Görüntü adı: Şikayet Onaylama
 • Tipi: Final seçilir.
 • Roller: admin,uzman seçilir.
 • Açıklama: Şikayet onaylandı, şikayet reddedildi gibi..
 • Durum eklenir.
 • Red durumu de aynı şekilde eklenir.
 • Final (Son) durumlar kırmızı renkte görüntülenecektir.

 

Olaylar

 • Sürecimizin Olaylarını belirlemek için Olaylar menüsüne girilir.
 • Taslak süreç tasarımında verilen şemaya göre toplam 6 adet olay tanımlanmalıdır. Bunlar sırayla:
  • A Müdürlük İnceleme 
  • B Müdürlüğü İnceleme
  • C Müdürlüğü İnceleme 
  • Bildiriyi Onaya Gönder
  • Bildiriyi Kabul Et
  • Bildiriyi Reddet
 • Buna göre aşağıdaki sıra ve özellikler ile olaylar oluşturulur:
  • Olay Adı: a_mudurluk_inceleme
  • Açıklama: A Müdürlüğü İnceleme
  • İşlem URL: Olay ile birlikte çağrılması istenen bir işlem varsa o işlemin URLi bu alana yazılır. Bazı parametreler URLe querystring olarak eklenebilir. URL parametreleri için BKZ
  • Ekle işlemi ile Olay eklenir.
  • Diğer olaylar da yukarıdaki şekilde eklenir.

 

Bağlantılar

 • Sürecimizin Bağlantılarını belirlemek için Bağlantılar menüsüne girilir.

 • Eklediğimiz durumları birbiri ile ilişkilendirmek için bağlantılar kullanılacaktır. Eklenen olaylar bağlantıları oluşturmak için formül olarak kullanılacaktır.
 • Başlangıç durumu olan sikayet_bildirim ile ara durum olan sikayet_a_mudurluk_inceleme durumu aşağıdaki şekilde ilişkilendirilebilir.
  • Bağlantı ismi: sikayet_bildirim_a_mudurluk yazılır.
  • Kaynak Durumu : sikayet_bildirim seçilir.
  • Hedef Durumu : sikayet_a_mudurluk_inceleme seçilir.
  • İşlem: Bağlantı çalışacağı zaman çağrılması istenen bir URL varsa bu alana yazılır. URL parametreleri için BKZ
  • Olay alanından: a_mudurluk_inceleme seçilir.
  • Formül: Birden fazla olay kullanılacaksa bu alanda ifade edilir. {olay1}&{olay2} formatı kullanılır. Süreç tasarımı sırasında tanımlanan olay adları yazılır. Bir bağlantıda sıralı olarak çalışması istenen birkaç farklı olay varsa bu olaylar formül alanına aşağıdaki örnekte yer aldığı şekilde girilerek sıralı gerçekleşmeleri sağlanır.

   Örneğin: mudurluge_gonder , ikinci_mudurluge_bildirim_yap, kullanıcıya_bildirim_yap isimli 3 olayın aynı bağlantıda gerçekleşmesi isteniyorsa Formül alanına

   {mudurluge_gonder}&{ikinci_mudurluge_bildirim_yap}&{kullanıcıya_bildirim_yap} yazmak gerekir.

  • Açıklama alanına: A Müdürlüğü İnceledi yazılır.

 

 

 • Başlangıç durumu olan sikayet_bildirim ile ara durum olan sikayet_b_mudurluk_inceleme durumu benzer şekilde bağlantılardan ilişkilendirilebilir.

 

 • Başlangıç durumu olan sikayet_bildirim ile ara durum olan sikayet_c_mudurluk_inceleme durumu benzer şekilde bağlantılardan ilişkilendirilebilir.

 

 • Normal durum olan  sikayet_a_mudurluk_inceleme ve ara durum olan onay bekleme durumu benzer şekilde bağlantılardan ilişkilendirilebilir.

 

 

 • Diğer normal durum olan  sikayet_b_mudurluk_inceleme ve  sikayet_c_mudurluk_inceleme onay bekleme durumu benzer şekilde bağlantılardan ilişkilendirilebilir.

 

 • Normal durum olan sikayet_onay bekleme durumu ve sonuç durumlar olan sikayet_onay ve sikayet_red aşağıdaki şekilde bağlantılardan ilişkilendirilebilir.

 • Yukarıdaki işlem adımları ile sürecimiz tasarlanmış olur.

Rollerin Yetki Sunucu'daki Durumu

 • Süreç yöneticisine eklenen rollar yetki sunucusunda aktif olmuştur. Bu aşamada yetki sunucusunda ilgili gruplara bu yetkiler tanımlanmalıdır. (Yetki sunucusu rol ve kullanıcı tanımlama detayları için Portal Sayfası ziyaret edilebilir)

İşlem URL Parametreleri

İşlem olarak tanımlanan URL'e verilebilecek parametrelerin listesi aşağıda verilmiştir.

 • {application} : uygulama adı
 • {parameter}
 • {id} : kaydın Netigma id.si
 • {session} : kullanıcının session değeri
 • {machine} : süreç id
 • {imachine} : kaydın Base id.si
 • {current_state} : şu andaki durum
 • {after_state} : geçilecek olan durum

 

İşlem sonucunda dönecek parametrelerin listesi aşağıda verilmiştir:

 • id : kaydın Netigma id.si
 • Parameter
 • Machine : süreç id
 • sessionIdName
 • imachine: kaydın Base id.si
 • current_state: şu andaki durum
 • {after_state} : geçilecek olan durum

 

 

Sürecin Ayrıntılı bilgi için Süreç Kavramları sayfasına bakınız.