Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2B Ayır

Orman arazisi içinde kalan ve orman vasfını kaybetmiş olan arazilerin birden fazla alanlara ifraz işlemidir. Örneğin orman sınırları içinde ekimi yapılan tarlalar bu şekilde ayrılırlar.

İşlemin gerçekleşmesi için, ifraz edilecek olan parselin niteliği “ORMAN” olmalıdır. Sorgu menüsünden parsel sorgusu yapıldığında öznitelikler bölümünden Parsel tipi görüntülenebilir.

Ayırma yöntemi olarak genelde "iç alan" ve "kalan" yöntemleri kullanılır.

 İç Alan

İşleme konu olan parselin içinde kalacak şekilde yeni parsel oluşturma işlemidir. İşlem seçildiğinde alan çevir yöntemi kullanılarak ifraz işlemi yapılır. Örneğin, direk yeri kamulaştırması için bu şekilde bir ifraz yapılabilir.

 Kalan

Bölme yöntemleri kullanılarak parsel ayrıldıktan sonra kalan alanı kapatmak için kullanılır. İstenildiğinde bu alanın tekrar bölünebilmesi sağlanır.

İşlem dialoğunda;

Parsel ListesiAyrılacak olan parseller burada listelenir. Buraya gelen parseller PARSEL tabakasındadır ve ekrandan okunurlar. Aşağı yukarı ok butonları kullanılarak istenilen parsel bulunabilir. Ya da klavyeden parsel numarası yazılarak ilgili parsele ulaşılabilir. Parsel seçimi fare ile çift klik yapılarak sağlanır.
Ayrılacak ParselSol tarafta yer alan ve fare ile çift klik yapılarak seçilen parsel numarası görüntülenir.
Grafikten SeçAyrılacak olan parselin ekrandan seçilmesini sağlar. Bu butona basıldığında ekrana dönülür ve parsel seçilir.
Adalar SeçilebilsinPARSEL tabakası haricinde örneğin ADA_İMAR tabakasındaki alanların seçilmesi sağlanır.

Nasıl Yapılır?

  • İşleme girildiğinde açılan işlem penceresinde sol taraftan işleme girecek parsel fare sol tuş ile seçilir.
  • Ya da "Grafikten Seç" butonu ile ekrandan işleme giren parsel seçilir.
  • Ayırma yöntemi olarak "İç Alan" otomatik olarak gelecektir.
  • İçte kalan ya da dışta kalan alan fonksiyonu seçilebilir.
  • Ekrandan, geometrisi çizilmiş olan parsel seçilir ya da noktaları çevrilir.
  • Yeni parsel numarası otomatik gelir. Parsel numaraları genelde A, B,C şeklinde isimlendirilir.
  • En son parça "Kalan" yöntemi ile kapatılır

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı ile çalışmak gerekmektedir.

Orman arazisi içinde kalan parsel geometrisi çizilmiş ya da köşe noktaları atılmış olmalıdır.

  • No labels

2 Comments

  1. Örnek uygun mu?. QQQ

  2. Düzenleme yapılmıştır. ZZZ