Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Parametreleri

Belge ve raporlarda çıkması istenen bazı bilgiler Proje Parametreleri bölümünden girilir. Rapor ve klişelerde bu bilgilere ait değişkenler yer alır. Girilen bilgiler, proje bazlıdır.

Proje Parametreleri 6 sekmeden oluşur. Mevkii, Ölçüm, Kontrol, Onay, Bilirkişi ve Başvuru bilgileri yer alır. Bu sekmelerin her birindeki bilgiler otomatik olarak belge ve raporlarda çıkar.

Bilgiler girildikten sonra pencereden Tamam ile çıkılmalıdır. Aksi halde bilgiler saklanmayacaktır.

  • No labels