Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Düzeltme

Bu işlem ile sayısallaştırma sonucu elde edilen parsellerin alanları seçenekli olarak ayarlanabilir.

Parselasyon yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek küçük alan hataları bu yöntemlerle düzeltilebilir. İşlem için alanların hesaplanmış olmasına gerek yoktur. Doğrularla kapatılmış alanlar da ayarlanabilir.

SerbestDüzeltilecek köşenin yeni yeri ekranda fare yardımı ile belirlenir.
KlavyedenDüzeltilecek köşenin yeni yeri Ayar Penceresi ile belirlenir.
ParalelDüzeltilecek hattın yeni yeri Ayar Penceresi ile paralel olarak çekilir ve ayarlanır.
KöşeDüzeltilecek köşenin yeni yeri bağlı olduğu hatlar doğrultusunda Ayar Penceresi ile belirlenir.
Tapu AlanıParsele ait tapu alanının değiştirilmesi için kullanılır.
Alinman KriteriDüzeltilecek hat üzerinde kırık varsa burada verilen değere göre hat üzerinde kabul edilir.
*Tescil Kayıtlarını OluşturIK şablonunda Tescil tablosunun kayıtlarını oluşturur. Bu fonksiyon, veritabanı şablon yapısı varsa çıkacaktır.
*Yeni Tapu AlanıTapu Alanı fonksiyonu seçildiğinde buraya girilen alan değeri parselin tapu alanı olarak aktarılır. Bu fonksiyon, veritabanı şablon yapısı varsa çıkacaktır.

İşleme girildiğinde ekrandan parsel seçimi yapılır ve belirlenen yönteme göre hat ya da köşe seçimi yapılır.

İşlem sonunda eski alan değerine sahip olan parsel PASİF_PARSEL tabakasına atılır.

Belirlenen Ayar Yöntemine göre hat ya da köşe seçimi yapılır.

Serbest yöntemi haricinde seçilen yöntem için Ayar Penceresi açılmaktadır.

Ayar penceresinde yer alan butonlara basılarak seçilen köşe ya da kenarın yeri ekran ile etkileşimli olacak şekilde değiştirilir.

Değişiklik sırasında ayar penceresinde dinamik olarak alan değeri görülür ve takip edilir. 

Hassiyet butonları ile alan değerinin azalma ya da çoğalma miktarı ayarlanarak istenilen alan büyüklüğüne ulaşılabilir.


  • No labels