Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETÇAP | Ayarlar

Çapın hazırlanmasında kullanılan, veri tabanı içerisindeki ana tablonun ("Parsel Ana Tablosu" gibi) ve "Çizelge Kayıt Tablosu"nun programa tanıtıldığı bölümdür.

Ayrıca çapın hazırlanacağı çizelgelerin (Aplikasyon Krokisi, İmar Durumu, Kot Kesit ve İstikamet Rölevesi) ve eklenecek dokümanlar da bu işlem ile belirlenir.

Bu işlemler çap alırken kullanılacak ana dosya içerisinde yapılmalıdır. Buna ek olarak ana dosyanın referans kısmına, çap alırken çizim ekranında görünmesi istenilen çeşitli cad dosyaları ve ilgili spatial veriler eklenmelidir.

 

 

'Çizelgeler' penceresinde çap alma işleminde kullanılacak olan çizelgelerin tanımlaması yapılır.

 

 

 

 

Kullanım çeşitliliğine göre birden fazla çizelge eklenebilmektedir.

 

 

 

Kullanıcı kendi hazırlamış olduğu çizelgeleri bu pencere altına ekleyerek çap alma işleminde kullanabilir. 'Çizelgeler' penceresinde iken, menü üzerinde sağ tuş ile "Ekle" işlemine girilir. 'Çizelge Ekle' penceresinde eklenecek çizelge adı 'Çizelge Adı' satırına yazılır ve hazırlanan çizelge dosyasının bulunduğu dizin "Çizelge" slotunda bulunan üç nokta butonuna tıklayarak gösterilir.

 

'Katmanlar' penceresinden çap alırken referans olarak kullanılacak ana tablo tanımı yapılabilir . Bu tabloda yer alan veri üzerinden çap hazırlama işlemi yapılacaktır.

 

 

 

 

'Katmanlar' penceresinde iken menü üzerinde sağ tuş ile "Ekle" işlemi ile bu bölgeye tablolar eklenebilir. 

Eklenen tablo üzerinde sağ tuş "Özellikler" ile tablonun hangi klişeler için kullanılabileceği ve gerekli filtrelemelerin yapılmasına ilişkin tanımlar yapılabilir. 

'Kayıt Tutanak' penceresinde çapı hazırlanan parsele ait kayıtların kaydedildiği tablo tanımı yapılmaktadır.

Bu sayede kullanıcı adı, tarih, kullanılan çizelge tipi, ölçek, vb. gibi kolonlar açılarak her çap alma işlemi sonucunda bu kolonların doldurulması sağlanır.

Buna ek olarak Alınan çap dosyalarının arşivlenebilmesi için "Belge Dizin/Biçim" bölümü kullanılabilir. Belgelerin depolanacağı dizin "Belge Dizini" slotundan gösterilebilir ve Belgelerin isimlendirme biçimleri de "Belge Adı Biçimi" slotundan tanımlanabilir.

 

 

 

 

'Dokümanlar' penceresinden istenilen dokümanlar tanımlanabilir.

 

 

 

 

 

 

'Dokümanlar' penceresinde iken menü üzerinde sağ tuş ile "Ekle" işlemi ile bu bölgeye birden fazla doküman eklenebilir.

 

  • No labels