Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çizelge Hazırla

Kullanım amacına bağlı olarak birbirinden farklı çizelge oluşturulabilir ve bu şablon yapılar "Çizelgeler" listesine kolaylıkla eklenebilir.  (?)

Birden Fazla Çizelge Oluşturabilme

Kullanım amacına bağlı olarak birbirinden farklı çap şablonları oluşturulabilir. Kullanmak istenilen bu çizelgeler programa şablon yapıda kolaylıklar eklenebilir

 • İmar Durumu
 • Kot kesit Tutanağı
 • Aplikasyon Krokisi
 • İnşaat-istikamet Rölevesi
 • Encümene Teklif Belgesi
 • Jeoloji Raporu
 • Yer Buldurucu Haritası
 • Numarataj Saha Formu
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Parsel Özet Raporu
 • Adres Tespit Formu
 • Fen İşleri İmalat v.b.

Bu klişeler kendi içlerinde de özelleştirilebilir. Klişeler içerisine gerekli görülen çizim alanları, koordinat tabloları gibi akıllı nesneler eklenebilir. Ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabilir.

"Doküman Ekle" özelliği ile dosyalara istenilen belgeler eklenebilmekte ve bu belgelerin otomatik olarak gelmesi sağlanabilmektedir.

 

Rapor içerisinde birden fazla farklı ölçekte Çizim Alanı hazırlanabilmekte, bu sayede ana çizim alanı ve kuş bakışı çizim şeklinde tasarımlar oluşturulabilmektedir.

Aynı dosya içerisinde hem 1/1000 ölçeğinde Çizim Alanlı görüntülenebilirken, hem de 1/20000 ölçeğinde objenin genel olarak konumu hakkında bilgi verebilecek şekilde kuşbakışı ölçek hazırlanabilmektedir.

 Çizelgeler üzerine koordinat listesi, web servisi gibi çeşitli verilerin otomatik olarak getirilmesi için akıllı tablolar eklenebilmektedir.

"Koordinat Listesi" özelliği ile belgesi hazırlanan katmana ait Koordinat Listesi, çap belgesi sonrası  otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Ayrıca aynı projeksiyondaki Ağırlık Merkezinin Koordinatları da Belgede istenilen alanlara yazılabilmektedir.

"Web Servisi" özelliği ile belge içerisinde herhangi bir Web Servis içerisine parametre gönderilerek istenilen değerler rapor sonucuna görüntülenebilir. Örneğin Tapu Web Servisleri parametreleri ayarlanıp istenilen parametreler gönderildiğinde Tapu Web Servislerinden gelen değerler Belge içerisinde yerleştirilebilmektedir.

 

 

Benzer şekilde MIS servisleri parametreleri ayarlanıp Borç ve Beyanların takibi Belge içerisinde gösterilebilmektedir.


"Kurallar" özelliği ile her belge için ayrı ayrı hazırlanabilecek, ekrandaki objelerin renk, boy, kalınlık, taralı olma gibi özel durumlarına müdahale edilebilen kurallar tanımı yapılabilmektedir. Bu kuralları sayesinde Çap alma sonrası yapılacak özel ve zaman alan işlemler hızlı ve otomatik bir şekilde kurallara bağlanarak yapılabilmektedir. Bu kurallar Obje, Tabaka, Mod ve Çizim Alanı şeklinde farklı parametreler kullanabildiğinden burada hazırlanabilecek kurallar rahatlıkla bir çok manuel işlemi sistematik bir şekilde otomatik hale getirebilmektedir.

Otomatik Plan Notu eklemek için "Kurallar" menüsünden belge oluşturma sonrası belirli kurallar çerçevesinde akıllandırılmış plan notları Çap hazırlama sonrası belgeye otomatik olarak getirilebilmektedir. Bu sayede hem yanlış plan notlarının rapora eklenmesinin önüne geçilebilmekte hem de zaman ve performans olarak avantaj elde edilmektedir.

 • No labels