Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çap Verisi Hazırlama

NETÇAP 7 ile çap çizelgelerinin hazırlanabilmesi için; referans objelerinin alan geometrisinde bulunması gerekmektedir.

Halihazırda kullanılan CAD katmanlar içerisindeki öznitelik bilgileri kullanılarak ve ya veri tabanı tablosu ile ilişkilendirme yapılarak Otomatik Belge Hazırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca veri tabanında bulunan diğer tablolardan sözel ve mekânsal olarak istenilen bilgiler otomatik olarak getirilebilmektedir.

  • No labels