Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yer Kontrol Noktası

Ekrana manuel olarak yer kontrol noktaları (poligon ve nirengi) atmak için kullanılır. İşleme girilip yer kontrol noktası istenen yere atıldıktan sonra nokta adını girebileceğimiz bir diyalog açılır. Atılan noktalardan poligon noktaları “POL” tabakasına, nirengi noktaları ”NIR” tabakasına alınır. 

Hem veri tabanlı hem de veri tabansız olarak işlem yapılabilir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yer Kontrol Noktası ekrana atılır. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde daha önce ekrana atılmış olan noktalar veri tablosu şablonu ile ilişkilendirilir.

Veri tabanı olmadığı durumlarda nokta bilgisi girişi yapılamaz. Açılan pencereden sadece Nokta No girilir.

Veri tabanı ile çalışıldığında açılan pencerede yer kontrol noktası bilgileri girilir ve veri tabanındaki tabloya kaydedilir.

  • No labels