Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Birleştir - Netmap

İki veya daha çok sayıdaki parselin ortak sınırlarının kaldırılarak tek parsel haline getirilmesidir.

İşlemin amacı; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 nci ve 16 ncı maddelerinde belirtilen esaslara dayanılarak tescile konu olan birleştirme/tevhid işleminin tamamlanarak kontrol ve tescil için Kadastro Müdürlüğüne sunulmasını sağlamaktır.

Birleşme işleminin olabilmesi için; birleşecek parseller birbirine komşu (en az bir kenarı bitişik ) olmalıdır.

İşlem dialoğunda;

Birleşecek ParsellerBirleştirilecek olan parseller burada listelenir. Buraya gelen parseller PARSEL tabakasındadır ve ekrandan okunurlar. Aşağı yukarı ok butonları kullanılarak istenilen parsel bulunabilir. Ya da klavyeden parsel numarası yazılarak ilgili parsele ulaşılabilir.
 Seçilen ParsellerBurada, birleştirilecek parseller bölümünden aktarılan ya da ekrandan seçilen parseller listelenir. Listedeki herhangi bir parsel çift tıklanırsa ekranda bu parsel izlenir.
Grafikten SeçBirleştirilecek olan parsellerin ekrandan seçilmesini sağlar. Bu butona basıldığında ekrana dönülür ve parseller sırayla seçilir. Seçme işlemi bittikten sonra fare sağ tuşa basılır.
 Butonlar

[ > ] : Dialoğun sol tarafındaki parsel listesinden seçilen parseli sağ taraftaki birleşecek parseller bölümüne aktarır.

[ < ] : Dialoğun sağ tarafında yer alan birleşecek parseller listesinden vazgeçilen parseli tekrar sol tarafa aktarır ve parsel seçimi iptal edilir.

[ >> ] : Dialoğun sol tarafında yer alan parsel listesindeki bütün parselleri sağ tarafa birleşmek için aktarır.

[ << ] Dialoğun sağ tarafındaki bütün parselleri tekrar sol tarafa alır ve parsel seçimi iptal edilmiş olur.

Adalar SeçilebilsinPARSEL tabakası haricinde örneğin ADA_İMAR tabakasındaki alanların seçilmesi sağlanır.

Nasıl Yapılır

 • İşleme girildiğinde çıkan dialogda sol taraftan işleme girecek parseller seçilir ve sağ tarafa aktarılır.
 • Ya da "Grafikten Seç" butonu ile ekrandan işleme giren parseller seçilir.
 • Olması gereken parsel numarası otomatik çıkacaktır. İstenirse kullanıcı değiştirebilir.
 • İşlem sonucu raporlanır.
 • Dengeleme kriterleri seçilir.
 • Kriter seçimi yapıldıktan sonra otomatik olarak dengeleme yapılmış olur ve raporu alınır.
 • Dengeleme raporu kapatıldıktan sonra işlem sonucu ekranda gözlemlenir. 

İşlem Sonucu

 • Birleşen parseller PASIF_PARSEL tabakasına atılır ve tabakaları kapalı olur. Yani eski durumlarını korurlar. Fakat bu parseller dengelemeye katılmazlar.
 • Oluşan yeni parsel ise PARSEL tabakasına atılır ve dengelemeye katılır.
 • Birleşme sonucu oluşan yeni parsel numarası, ada içinde kalan en son numarayı alır. Örneğin 100 nolu adanın en son parsel numarası 8 ise, bu ada içindeki 1 ve 2 nolu parseller birleştiğinde 9 nolu parsel olacaklardır.
 • Aynı ya da daha önce kullanılmış olan parsel numarası tekrar verilemez. Yani geriye dönük olarak parsel numarası verilemez.
 • İşlem sonunda alan dengelemeleri yapıldığından oluşan yeni parselin tapu alanı da işlenmiş olacaktır.

 • No labels