Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başlarken

Çapın hazırlamada kullanılan veri tabanı içerisindeki "Parsel Ana Tablosu", "İnşaat Alanı Tablosu" ve "Çizelge Kayıt Tablosu" nun programa tanıtıldığı bölümdür.

Ayrıca çapın hazırlanacağı çizelgelerin (Aplikasyon Krokisi, İmar Durumu, Kot Kesit ve İstikamet Rölevesi) ve eklenecek referans dosyalar da bu işlem ile belirlenir.

'Ana Tabloyu Belirleyiniz' penceresinde ana tablo olan parsel tablosu ile parsel bilgilerine ulaşım için kullanılacak kolon belirlenir.

Ana Tablo tanımında 'Sınıf' olarak parsel bilgilerinin bulunduğu tablo, ID tanımı ise ana tablo ile diğer tablolar arasındaki bağlantının kurulduğu kolon olarak yapılır.  

Parsele ulaşım için; Ada/Parsel, Pafta+Ada/Parsel, Ada+Parsel, Pafta+Ada+Parsel seçilebilir.

Etiket Kolonu; hazırlanan çap durum çizelgesinde parsel üzerinde ada/parsel numarası dışında ana tablo içerisinde bulunan diğer kolon bilgilerinin yazdırılması için tercih edilebilir. Örneğin; parsel içerisinde mevki, parsel durumu, pafta, alan vb. kolonlara ait bilgiler yazdırılabilir.

 

'Çap Bilgi Kolonları Belirle' penceresinden ana tabloda tanımlı kolonlar ile çap alma işleminde kullanılan kolonların belirlendiği penceredir.  

Bu pencerede TAKS, KAKS, ON_CEKME, YAN_CEKME, ARKA_CEKME  kolonları otomatik eşleşmiş olarak gözlenecektir.

Eleştirmenin sağlanması için ana tablo olarak belirlenen tabloda kolon isimlerinin aynı yazılmış olması gerekmektedir.

Eşleştirmenin olmadığı durumlarda pencerede sağ tuş ile ilgili kolon seçimi yapılarak eşleştirme sağlanır.

'İnşaat Alan Tablosunu Belirle' penceresinde çap alımı sonrasında oluşturulacak olan bina inşaat alanlarının kaydedileceği tablo seçimi yapılır.

Bu tanımlama sayesinde gerçek inşaat alanı hesaplanır ve veri tabanındaki ilgili tabloya bilgileri otomatik olarak aktarılır.

 

'Çizelge Kayıt Tablosunu Belirle' penceresinde çapı hazırlanan parsele ait kayıtların kaydedildiği tablo tanımı yapılmaktadır.

Bu sayede kullanıcı adı, tarih, kullanılan çizelge tipi, ölçek, vb. gibi kolonlar açılarak her çap alma işlemi sonucunda bu kolonların doldurulması sağlanır.

 

'Etiket Bilgileri' penceresi ana tablo dışında diğer spatial tablolarda yer alan kolon bilgilerinin çap çizelgelerine etiket olarak aktarımı için kullanılmaktadır.

Etiket üretilecek tablo ve kolon tanımları yapılarak çap çizelgesinde yer alması sağlanır. Birden fazla tablo ve kolon tanımı yapılabilmektedir.

 

'Çizelgeleri Belirle' penceresi çap alma işleminde kullanılacak olan çizelgelerin tanımlaması yapılır.

Çizelge tanımlama işlemi kategori bazlı olarak yapılabilmektedir.

Kullanıcı kendi hazırlamış olduğu çizelgeleri bu pencere altına ekleyerek çap alma işleminde kullanabilir. Çizelge eklenecek kategori seçiliyken üzerinde sağ tuş ile Çizelge Ekle işlemine girilir.

'Çizelge Ekle' penceresinde eklenecek çizelge adı 'Şablon Adı' satırına yazılır ve hazırlanan çizelge dosyasının bulunduğu dizin  butonuna tıklayarak gösterilir.

Referanslar sekmesi altında, projeye eklenmiş olan kategorilerin alınan çap çizelgesinde NCZ veya referans olarak eklenmesini sağlayan seçenekler bulunmaktadır.Bu bölüme eklenen online uydu fotoğrafları da çizelgenize uygun yapıda görüntülenebilmektedir.

Online Uydu Fotoğrafı ekleme işlemleri için inceleyiniz (?)

Seçilmeyen referanslar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Eklenen çizelge ilgili kategori altında gözlenecektir. Bir kategori altına birden fazla çizelge eklenebilmektedir.

  • No labels