Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çekmeleri Oluştur

Çekmeleri Oluştur işlemi ile "Çap Hazırla" sonrasında hazırlanan çap çizelgesinde, çapı hazırlanan parselin ön, yan ve arka çekmelerinin otomatik ya da manuel olarak ayarlanması için kullanılır.

'Parsel Seçimi' penceresinde

  • Son Parsel seçeneği aktif halde kullanılır ise; çap çizelgesi hazırlanan en son parsel dikkate alınarak çekme oluşturma işlemine tabi tutulur.
  • Göster seçeneği aktif halde ise; grafik ekrandan çekmesi oluşturulacak parsel seçimi yapılır.

 

'Çekmeleri Oluştur' penceresinde parsele ait ön, yan ve arka çekme değerleri otomatik yada manuel olarak tanımlanır.

Çekme değerleri sonrasında işleme devam edildiğinde seçilen parsele ait inşaat alanı belirlenen parametrelerde inşaat alan tablosunda oluşturulur veya güncellenir.

SeçenekÖzellik
CepheParsele ait ön, yan ve arka çekme değerlerinin tanımlandığı kısımdır. Değer girişleri yön tuşları yardımıyla girilebileceği gibi manuel olarakta tanımlanabilir. Bu bilgilerin otomatik doldurulması için çap çizelgesinde ONCEKME, YANCEKME ve ARKACEKME değişkenlerin tanımlı olması gerekmektedir. Parsele ait cepheler kullanıcı tarafından tanımlanmak isteniyor ise istenilen cephe değeri yazılır ve grafik ekranda ilgili parsel kenarı seçilerek tanımlama yapılır.
Otomatik Cephe SeçCephe değerlerine göre otomatik çap çekmelerini oluşturmaktadır.
Ölçüleri YazÇekme değerlerini grafik ekran çap çizelgesi üzerinde gösterilmesini sağlamaktadır.
İnşaat Alanı TAKS'a GöreÇapı alınan parsel için inşaat alanı hesabında ön, yan ve arka çekme değerleri yanı sıra TAKS değerini de dikkate alınmasını sağlamaktadır.
TabakaÇekme oluşturma sonrasında oluşacak çekme çizgilerinin kaydedileceği tabakayı ifade etmektedir. Tabaka adı kullanıcı tarafından istenir ise değiştirilebilir.

 

 'Bina Öznitelik Bilgileri' penceresinde oluşturulan binaya ait bilgilerin girilmesi sağlanır. Girilen bilgiler "Başlarken/İnşaat Alan Tablosunu Belirle" işleminde tanımlanmış olan tabloya kaydedilmiş olacaktır.

 

  • No labels