Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETCAD 7 | Çizdir

Çizdir

Çizdir işlemi projenin çizdirilmesi / yazdırılmasını sağlar. Çizdir işlemi etkileşimlidir. Çizdir de isterseniz çizim şablonu (Layout) kullanabilirsiniz. CTRL+P tuş kombinasyonlarıyla Çizdir işlemine ulaşabilirsiniz.

Çıktı işleminde çıktı şablonları kullanılabilir. Çıktı şablonu hazırlamak için (?)

Seçilenleri Çizdir

Seçilenleri Çizdir işlemi, ekrandan seçilen objeleri çizdirme işlemidir. Seçim manuel olarak yapılabileceği gibi klavyeden boşluk tuşuna basılarak 'Seçim Süzgeci' ile ya da 'Hızlı Seçim Araçları' yardımıyla da seçilebilir.

Seçim işlemi gerçekleştirildiğinde Çizdir ekranı açılacaktır. Buradan çizim işlemi ile ilgili ayarlamaların yapılması gerekmektedir.

Seçilen Pencereleri Çizdir

Ekrandan seçilen pencere içerisinde kalan çizimi çizdirme işlemidir. Seçim kutu olarak oluşturulmuş objeler için geçerlidir. Bu işlemin amacı pafta indekslerine göre pratik olarak çıktı almaktır.

Seçim işlemi gerçekleştirildiğinde Çizdir ekranı açılacaktır. Buradan çizim ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Raster Çizdir

Çizdir penceresinde belirlenen ölçek değerine göre koordinatlı olarak raster olarak kaydedilmektedir. Farklı kaydedilen dosya koordinatlı olarak açılabilmektedir.

Çizdir işlemine girildiğinde Çizdir penceresi açılacaktır. Buradan bir takım ayarlamaların yapılması gerekmektedir.

Boşluklar, otomatik olarak 10 mm gelecektir. Kullanıcı isterse kağıt kenar boşluklarını değiştirebilir.

Ölçek, kısmından çıktı ölçeği belirlenebileceği gibi kağıda uydur seçeneği de kullanılabilir. Bu durumda yazıcı ayarlarından belirlenen kağıda uygun çıktı alınacaktır.

Seçenekler, kısmındaki ayarlardan çıktıya çerçeve çizdirilebilir ya da sadece taralı alanların çıktıya yansıması sağlanabilir.

Ayarlar, butonunun tıklanması ile sistemde tanımlı yazıcıların bulunduğu pencereye gidilir. Netcad, print işlemlerinde printerlarınızın bulunduğu klasörü sistemden alır. Bu yüzden sistemde tanımlı yazıcı yoksa print işlemlerinde "Tanımlı Yazıcı Yok" mesajını alır ve giremezsiniz.

Düzeltme, ise kalibrasyon düzeltmelerinin yapıldığı bölümdür. Düzelt butonu seçilip açılan pencereden X ve Y eksenlerine göre düzeltme miktarları girilebilir.

Önizleme penceresine girilerek çizim üzerinde yapılan son ayarlamaların görünümü sağlanabilir. Önizleme yapılacak pencere seçildiğinde 'Önizleme' ekranı görüntülenir.

Şablon, çizim şablonu hazırlama işlemleri (?) ile hazırlanan şablonların seçilerek bu şablonlar ile çıktı alınabilmesi için kullanılan bölümdür.

Tamam butonuna basılarak fare imlecinin ucuna gelen çizim penceresi yardımıyla çizdirilecek alan seçilir.

  • F5, F6 ile çizim ölçeği etkileşimli olarak değiştirilebilir.
  • F7, F8 ile çizim 1 grad aralıkla etkileşimli olarak döndürülebilir.
  • 'Home' tuşu ile dönüklük giderilebilir.
  • Nokta Yakalama Aracı (?) ile ayarlanabilir.

Proje seçilen kağıda sığıyorsa uygun şekilde yerleştirilmelidir. Sığmıyorsa çerçeve ile sınırlanan alanın dışı kesilecektir. Kağıdın projeye oturtulması için, gerekli görülen daha ince ayarlamalar, klavyedeki Ok tuşları ile yapılabilir. Kaydırma hızı, 'PgUp' ve 'PgDw tuşlarına yeteri kadar basılarak, hızlandırabilir veya yavaşlatılabilir. Fare sağ tuşu ile (Esc) işlem iptal edilebilir.

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra çizimin yazıcıya gönderilmesi için farenin ucundaki çerçeve yerleştirilir. (Nokta Yakalama Araçları pasif olmalıdır).

Aynı yere çizim yapılması gerekiyorsa, son nokta yakala, yakalama modu aktifken, önceki çizim penceresinin sol alt köşesi yakalanmalıdır. Sağa doğru ardışıl çizimlerde, örneğin rulo çizimlerinde ise, önceki pencerenin, sağ alt köşesi yakalanmalıdır.

Ölçek için Kağıda Uydur seçeneği işaretlenmiş ise ekrana kağıt çıkmaz, pencere büyüt işlemine benzer bir pencere ile çizim alanı seçilir.

Çizim İşlemlerine girdiğinizde 'Çizdir' menüsü çıkmıyorsa, işlem için kilit yanıt vermiyor demektir. Eğer çok kullanıcılı bir kilitle ve ağ üzerindeki başka bir bilgisayarda olan kilitten yanıt alarak çalışıyorsanız: Ağ bağlantınızda bir problem olabilir ya da kilidin takılmış olduğu makinadaki 'Kilit Lisans Yöneticisi (License Manager)' programı kapatılmış olabilir.

 

 

  • No labels