Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çap Verisi Hazırlama

NETÇAP ile çap çizelgelerinin hazırlanabilmesi için; ada ve parsel objelerinin alan geometrisinde bulunması gerekmektedir.

Alan geometrisine sahip ada ve parsel objeleri veri tabanı ile ilişkilendirilerek veya sayısallaştırılarak (?) çap alınabilir hale getirilmelidir.

Bu nedenle kullanılacak veri tabanı içerisinde parsel bilgilerinin tutulacağı GEOPARSEL, bina inşaat alanı bilgilerinin tutulacağı GEOBINA ve kullanıcı, tarih, çizelge gibi bilgilerin tutulacağı CIZELGE_KAYIT tablosu oluşturulmalıdır. Bu tablolar içerisinde ihtiyaç duyulan kolon bilgileri eklenmelidir.

Veri tabanı (tablo/kolon/ilişki tanımı vb.) oluşturma işlemleri için inceleyiniz (?).

Tablolar Arası İlişki Tanımı

Çap hazırlama işleminde kullanılacak ana tablo (GEOPARSEL) ile diğer tablolar (GEOBINA, CIZELGE_KAYIT vd.) arasında ilişkinin tanımlanması gerekecektir.

Bu amaçla ana tablo olarak belirlenen GEOPARSEL tablosu içerisindeki PARSEL_ID kolonu, GEOBINA ve CIZELGE_KAYIT tablolarındaki PARSEL_ID kolonu ile ilişkilendirilir.

Tablolar arası ilişki tanımı için inceleyiniz (?).

 

  • No labels