Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çap Hazırla

Çap Hazırla veri tabanı içerisindeki parseller üzerinden belirlenen çap çizelgeleri yardımıyla çapın hazırlanmasını sağlamaktadır.

'Parseli Belirleyiniz' penceresinde "Başlarken/Ana Tabloyu Belirle" penceresinde ki parsele ulaşım (Ada/Parsel) seçimine bağlı olarak, çapı hazırlanacak parsele ulaşım sağlanır.

Ada/Parsel satırı sonunda yer alan '...' butonu tıklayarak Parsel Seç penceresinin açılması sağlanır ve veri tabanında kaydı bulunan tüm parsellerin listelendiği gözlenir.

Listeden çapı hazırlanacak parsel seçilir ve pencere Tamam ile kapatılır.

Ayrıca ikinci '...' butonu tıklayarak ekrandan parsel seçimi de yapılabilmektedir.

'Son Parseli Hatırla' seçeneği aktif hale getirilir ise daha sonraki çap hazırlama işleminde aynı parsel tanımlı olarak gelecektir.

'Parsele Yaklaş' seçeneği aktif hale getirilir ise seçilen parsele ekran yaklaşacaktır.

 

'Parametreler' penceresinde hazırlanacak çapın hangi çizelgede ve parametrelerde (ölçek, yazı boyu vd.) hazırlanacağı belirtilir.

ÖzellikAçıklama
Çizelge TipiÇap hazırlamada kullanılacak çizelge tipi seçimi yapılır. Başlarken/Çizelgeleri Belirle (?) penceresinde tanımlanan kategoriler burada listelenir.
ÇizelgeÇizelge tipi bölümünden seçilen kategori altında yer alan çizelgelerin seçimini sağlar. '...' butonu yardımıyla seçilen çizelgenin parsel ile olan uyumu kontrol edilir
ve bilgi penceresi açılır.
Ölçek

Çapı hazırlanacak parselin ölçeği girilmelidir. Çizim her zaman 1:1 ölçekte hazırlanır ve ölçek değeri büyültme oranı olarak dikkate alınır.

Örneğin; 1:2000 ölçek verilmesi durumunda çap bloğu 2 kat büyütülür. Bu nedenle bloklar 1:1000 ölçek varsayılarak hazırlanmalıdır.

Parsel Cephe Uzunlukları Yaz

Seçenek aktif halde kullanılır ise girilen yazı boyu değerinde parsele ait cephe uzunlukları çap çizelgesinde gözlenir.
Parsel Sınırlarından KesSeçenek aktif halde kullanılır ise girilen genişleme değerinde parsel cephelerine paralel komşu parseller çap çizelgesinde gözlenir. Pasif halde kullanılması durumunda CIZPEN (Çap çizelgesinde çizimin yerleştirileceği alanı gösteren kutu) ile işaretlenen alana çapı alınacak parsel ortada olacak şekilde komşu olan ve olmayan başka parseller de gelir.
Ölçek AralığıÇap hazırlamada kullanılacak çerçevenin ölçeğini ayarlamaktadır
Kenarları YoketSeçenek aktif halde kullanılır ise kenarlara gelen cephe çizgileri çizimde yer almazlar. Çapta köşelere gelen parsellerin, kenarlara gelen cephe çizgilerinin çıkıp çıkmaması sağlanır.
Komşular Ayrı TabakadaSeçenek aktif halde kullanılır ise çizelgede yer alan komşu parseller K_CAP_KOMŞU tabakasında yer alarak parsel numaraları K_CAP_KOMŞU_LABEL tabakasında etiket olarak üretilecektir.

Alan Adlarını Üret

Seçenek aktif halde kullanılır ise parsel numaraları CAP_PNO tabakasında etiket olarak üretilecektir
Yazı BoyuParsel ad yazı boylarının verildiği işlemdir.Parsel yazı boylarını, yazı boyu satırından alır. Bu özellik çapı alınan parsel ile aynı tabakada olanlara uygulanır.

'Değerleri Belirleyiniz' veri tabanından alınan değerler burada listelenir.

Veri tabanında olmayan değişkenlerden ??, ONAY_ ile başlayanlar Onaylar Sekmesinde, diğerleri ise Genel sekmesinde belirlenir.

Çizelge kayıt değerleri de çizelge kayıt tablosunda biriktirlir.

Buraya bilgilerin otomatik gelmesi için tablodaki kolon adları ile kullanacağınız çizelgedeki değişken parametreleri aynı şekilde yazılmış olmalıdır.

Çapı hazırlanacak olan parsel etrafında döndür, kaydır ve ölçekle işlemlerinin yapılmasını sağlayacak butonlar gözlenir. Bu butonlar yardımı ile çap çizelgesine veri aktarımı sağlanmadan gerekli düzenlemeler yapılır.

  • No labels