Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kartografik Çizim Ayarları

Kartografik çizim;yüksek kalitede grafik çizim ve çıktı için kullanılacak seçenektir. Kartografik çizim ayarları ile bu özelliğin daha düşük kalitede yapılmasını sağlanabilmektedir.

Karolama esnasında antialias özelliğinin iptal edilmesi ve objelerin kartografik modda çizilmesini sağlayan seçenektir. NETGIS Server işlemleri için kullanılmaktadır. NETGIS Server kartografik hat tipi tanımlarını ve Netcad içerisinde tanımlanan NETCAD.NCPML dosyasından almaktadır.

NETCAD.NCPML ~:\Netcad dizini içerisinde *.LIN dosyalarının yanında olmalıdır.

 

 

 

  • No labels