Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cins Değişikliği

Aralarında ortak özellikler bulunan taşınmazları tanımlamak ve bu taşınmazların diğer taşınmazlardan ayrı özellikte olduğunu belirtmek amacıyla taşınmazın cinsi belirlenmekte ve tapu siciline tescil edilmektedir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı ile çalışmak gerekmektedir.

Parsel NoCins Değişikliği yapılacak olan parsel numarası [ ... ] butonuna basılarak seçilir. Bu butona basıldığında çıkan diyalogdan “Grafikten Seç” butonuna basılır ve grafik ekrana dönülerek cins değişikliğine uğrayacak olan parsel seçilir.
Tamamen Parselin İçindeki YapılarCins Değişikliği yapılacak parselin içinde kalan yapı niteliğindeki binaları ifade etmektedir. Parsel seçildikten sonra otomatik olarak buraya “YAPI” tabakasındaki yapının “ID” numarası gelir. Bunun dışında “Grafikten Seç” butonuna basılarak ekrandan tekrar seçilebilir. Bir den fazla yapı varsa burada listelenir. İşleme girmeyecek olan yapı varsa kutucuğun işareti kaldırılabilir.
Şüpheli YapılarCins Değişikliği yapılacak parselin içinde tamamen kalmayan yapıları ifade eder. Parsel seçildikten sonra otomatik olarak buraya “YAPI” tabakasındaki yapının “ID” numarası gelir. Bunun dışında “Grafikten Seç” butonuna basılarak ekrandan tekrar seçilebilir. Birden fazla yapı varsa burada listelenir. İşleme girmeyecek olan yapı varsa kutucuğun işareti kaldırılabilir.
Yapılı iken yapısız yapEğer parsel içinde yapı varsa bu yapıları iptal eder ve grafik ekrandaki hat tipini değiştirir. Aynı zamanda öznitelik bilgilerine işlenir.
Yapısız iken yapılı yapİçinde yapı olmayan bir parseli yapılı hale getirir ve öznitelik bilgilerini değiştirir. Bu fonksiyon için “YAPI” tabakasında parsel içinde olacak olan yapının “Netmap/Yeni/Yapı işlemi” ile çizilmesi gerekir.
Vasıf DeğişikliğiParselin öznitelik kayıtlarındaki nitelik bilgilerini değiştirmek için seçilir.
NitelikBuradan vasıf değişikliği yapılacak olan parselin sözel kayıttaki nitelik bilgisi değiştirilir. Bağ, bahçe, arsa, tarla, arazi vb… şeklinde nitelik bilgisi değiştirilebilir. Buradan seçilen tiplere göre veri tabanı kodu oluşacak ve tablonun altında görünecektir.

İşlem Sonucu

  • “Yapılı iken yapısız yap” fonksiyonu kullanıldığında parsel içindeki yapıların hat tipleri değişir ve “PASIF_YAPI” tabakasına alınırlar,
  • “Yapılı iken Yapısız Yap” ya da “Yapısız iken Yapılı Yap” değişiklik tipleri kullanıldığında grafik ekranda sadece yapı geometrileri değişir. İşlem sonunda parselde herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece öznitelik bilgisi değişir.
  • “Vasıf Değişikliği” yapıldığında işlem sonunda sadece parselin öznitelik bilgileri değişir.

Ancak  zaman içinde kullanım amacının dışına çıkılarak taşınmazın cinsi değişmektedir.  

Üzerinde yapı niteliği taşıyan bina yok iken yapı niteliği taşıyan binanın yapılması veya tam tersi de olabilir. Bazı durumlarda ise bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa durumuna veya tam tersi olabilir. 

İşte bu değişikliklerin paftasında ve tapu sicilinde gösterilmesi için yapılan işleme cins değişikliği denilmektedir.

  • No labels