Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kır

Kır, doğru ve çoklu doğruları iki parçaya ayırmak için kullanılır.

Netcad 7.6 GIS

Kır işlemi, kırılacak objenin çizim yönüne göre başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklıkları tanımlanarak gerçekleştirilebilir.

Obje üzerinde fare hareketi ile gezinildiğinde kırılacak noktanın başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklıkları etkileşimli olarak obje üzerinde gözlenmektedir. Kırılacak noktanın başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklığı nümerik klavyeden herhangi bir tuşa tıklanarak açılan pencereden tanımlanabilir.

'Obje Kır' penceresinde objenin çizim yönüne göre başlangıç noktasından itibaren bir uzaklık tanımlanacak ise; başlangıç satırı, bitiş noktasından itibaren bir uzaklık tanımlanacak ise 'Başlangıç' seçeneği pasif duruma getirilerek bitiş satırı kullanılır.

Netcad 7.0 GIS

Obje üzerinde direk olarak kırılacak nokta gösterilir. Kırılma noktasının gösteriminde Nokta Yakalama Araçları (?) içerisinden Otomatik Yakalama faydalı olacaktır.

Kesişim noktası kırmak için öncelikle Nokta Yakalama Araçları (?) içerisinden Kesişim ya da Otomatik Yakalama modu açık olmalıdır, kırılmak istenen kesişim gösterilir ardından hangi obje kırılmak isteniyorsa seçimi yapılır.