Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genel Ayarlar

Programla ilgili genel ayarlamaların yapıldığı, işlemlerle ilgili kriterlerin belirlendiği ve kullanım sırasında kullanıcı tarafından standartların belirlendiği bölümdür.

Standart ana başlıklara ek olarak yüklü olan bazı modüllere ilişkin ayarlarda bulunmaktadır.

  • No labels