Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ölçekle

Ölçekle, objelerin hızlı bir şekilde sabit bir noktaya göre büyütülmesi ya da küçülmesini sağlar.

 

3D Ortamında Ölçekleme

Grafik ekran üzerindeki bir objenin ölçülerini değiştirmek için kullanılan özelliktir. Bu komut ile ölçekleme yapılmak istenen obje grafik ekran üzerinden seçilmelidir. Açılan pencerede en, boy ve yükseklik oranları girilerek ölçekleme işlemi gerçekleştirilir.

Yükseklik (Y) satırı karşısında bulunan buton aktif hale getirildiğinde, herhangi bir satıra değer girişi yapıldığında aynı değer diğer satırlara da otomatik olarak uygulanmaktadır.