Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Karelaj Üret

Karelaj Üret, mevcut projeler üzerine belli aralıklarda karelaj (grid) sembolü veya nokta üretilmesi amacıyla kullanılır.

Karelaj Üret işlemi sonrası oluşan gridler veya noktalar Katman Yöneticisi altında otomatik açılan GRID tabakasına kaydolur.

Rulo açma (?) ve paftalandırma (?) işlemlerinde gridler otomatik oluşmaktadır.

Karelajlar (grid) atılırken koordinat değerleri üzerine yazılmaz. Koordinat değerlerinin oluşan gridler veya noktalar üzerine yazdırılması için; Etiket Araçları/Etkileşimli Etiket (?) işlemi kullanılabilir.

Karelaj Üret işlemi ile oluşturulan karelaj (grid) sembolü F2 sembol kütüphanesinde 240 numaralı sembole karşılık gelmektedir. Bu sembol istenirse 'Sembol Seç' seçeneği ile kütüphanede yer alan farklı bir sembol ile değiştirilebilir.

Netcad 7.6 GIS

Karelaj Üret işlemi ile oluşturulan noktalara ad, kot ve kod değerleri tanımlanabilir.

 

SeçenekAçıklama
Nokta AdıOluşturulan noktalara ad tanımlaması yapılabilmektedir.
Nokta KoduOluşturulan noktalara kod tanımlaması yapılabilmektedir.
Kot Değeri

Oluşturulan noktalara kot (Z) tanımlaması yapılabilmektedir. Tüm noktalara yanı kot değeri verilmek isteniyor ise; fx satırına bu değer yazılır. Ayrıca noktalara kot değerlerinin yükseklik bilgisi içeren altlık verilerden (üçgen model, SRTM, GDEM vb.) kazandırılması isteniyor ise; satıra Z yazılması yeterli olacaktır. Okunan Z değerlerine matematiksel fonksiyonlar (+, *, -, / vd.) kullanılarak ekleme ya da çıkartma yapılabilir.

++Seçenek aktif duruma getirilir ise; nokta adı ve kodu ardışıl olarak noktalara kazandırılır.

Karelaj Üret seçeneği ile oluşturulan noktalara kot bilgisini yükseklik bilgisi içeren raster veriler üzerinden kazandırmak için; Netsurf (?) lisansına sahip olmanız gerekmektedir.