Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çık

Çık işlemi Netcad programını kapatmak için kullanılan işlemdir. Çıkış yaparken çalışılan projede değişiklik yapılmış ise uyarı mesajı görüntülenir.