Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Özellikler

Proje Özellikler menüsü ile Netcad üzerinde aktif olan projeye ait genel özelliklere ulaşılabilmektedir. Bu menü üzerinden projenin ölçeği ve projeksiyonu gibi projeye ait özellikler değiştirilebilir.

Proje Ölçeği

Proje Ölçeği proje sembolojisinin doğru üretilmesi için gerekir. Ölçeği değiştirmek istediğinizde sembol, yazı ve blokların boylarını otomatik olarak değiştirme seçeneği size sunulur. Burada yapmazsanız Toplu Obje Değiştir (?) işlemi ile seçerek yapabilirsiniz.

Projeksiyon

Projenin projeksiyonu verilir. Referans katmanlar otomatik olarak bu projeksiyona dönüşürler.  Bir projenin projeksiyonu değiştirildiği zaman CAD katmanlar için otomatik dönüşüm seçeneği sunulur. Sadece hatalı bir projeksiyon ayarını düzeltiyor olduğunuz zaman aynı kalsın seçeneği kullanılmalıdır. Diğer zamanlarda dönüşsün seçeneği kullanılmalıdır.

Cetvel, XYZ sor gibi araçlar aynı değerleri 2 farklı koordinat sisteminde raporlayabilirler. Proje projeksiyonunun UTM 6 derece iken , siz aynı zamanda Coğrafi değerlerin raporlanmasını isteyebilirsiniz. Netcad bunun için size 2. bir projeksiyon ayar imkanı sunar.

Projeksiyon Değerlerini değiştirmek için... (?)

Proje Bilgileri

Projeye ait bir takım bilgilerin yer aldığı paneldir. 

 

  • No labels