Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uygulama Ayarları

Gisara uygulamasına ait editör ve bağlantı ayarlarının ayarlanacağı bölümdür.

Üretilen ve yönetilen veri kümelerinin sorgulanması, ulaşılması ve görüntülenmesi için uygulamaya gerekli veritabanı bağlantılarının ve sorgulama şablon bağlantılarının gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için Gisara modülü içerisinde farenin sağ tuşuna basılarak Genel Ayarlar bölümüne gerekli bilgiler girilir.

  1. Netcad de veritabanı bağlantısı yapılarak açık olan bir projenin bağlantısı kullanılmak istediği takdirde bu seçenek "True" yapılmalıdır. Varsayılan "False" olarak bırakılmalıdır.
  2. "Aktif projedeki Bağlantı Kullanılsın" seçeneği "False" olduğu takdirde bu alana bağlantı dosyasının bulunduğu dosya yolu yazılır.
  3. "Genel Ayalar" bölümünde yapılan değişikliklerin bilgisayarınızda tutulduğu yeri gösterir.
  4. Gisara modülünde kullanılacak olan sekmelerin bulunduğu XML dosyaların bulunduğu dosya yolu yazılır.

   • No labels