Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veritabanı Katmanı

Netcad ile oluşturulan veya çizilen halihazır, planlar, uydu fotoğrafları vs. dosya katmanlarının gösterimi sağlanır.

Sorgu; Tablo listesinde seçilen veritabanı katmanını gelicek verileri isteğe bağlı operatörler aracılığı ile filtreleyerek ekrana getirilmesi sağlanır.
Sorgu operatörleri;

 1. Eşittir
 2. Farklıdır
 3. Büyüktür
 4. Büyük Eşittir
 5. Küçüktür
 6. Küçük Eşittir
 7. Arasında
 8. Arasında Olmayan
 9. Boş Olan
 10. Boş Olmayan
 11. Herhangi Biri
 12. Hiçbiri Olmayan

Seçim; Seçilen verinin hangi şekilde ekrana çizilmesini sağlayan operatörlere ait bölümdür.

 1. Nokta: Seçilen bir noktaya ve onun tampon bölgesinde kesişen objeleri çizer.

  1. Tampon Değer: Seçilen noktanın etrafında verilen mesafenin metre cinsinden değeridir.

 2. Ekran: Ekranın sınırları içinde katmanın çizilmesi

  1. Kesişen/İçine Giren: Ekran ile kesişen ve içine giren objeleri çizer.

  2. Tam içine Giren: Ekranın tam içine giren objeleri çizer.

 3. Alan: Çizilen bir alanın içinde katmanın çizilmesi

  1. Kesişen/İçine Giren: Alan ile kesişen ve içine giren objeleri çizer.

  2. Tam içine Giren: Alanın tam içine giren objeleri çizer.

 4. Çizgi: Çizilen bir doğru boyunca kesişen katmanlar eklenir.
  1. Tampon Değer: Çizilen çizgi etrafında verilen mesafenin metre cinsinden değeridir.

 5. Tümü: Herhangi bir mekansal kısıtlamaya bakmadan istenen tablonun tamamını çizer.

Tablo Listesi; İlgili Editörden gösterilmesi istenen veritabanı katmanlarının listesi

İşlemler; Seçilen değerlere göre yapılması istenen işlem operatörleridir.

 1. Ekle: Veritabanı katmanının seçilen türe göre ekrana eklenmesini sağlar.
 2. Kaldır: Veritabanı katmanının seçilen türe göre ekrandan kaldırılmasını sağlar.

Eski Objeler Silinsin; Bir önceki seçim türünde olan fakat yeni seçim türünde olmayan objeleri siler.


 


 • No labels