Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dosya Katmanı

Netcad ile oluşturulan veya çizilen halihazır, planlar, uydu fotoğrafları vs. dosya katmanlarının gösterimi sağlanır.

Veri Depoları; İlgili Editörden gösterilmesi istenen dosya katmanlarının listesini gösterir.

Klasörler: Veri deposunda bulunan verilerin seçim kriterlerinin belirlendiği bölümdür.

Seçim; Seçilen verinin hangi şekilde ekrana çizilmesini sağlayan operatörlere ait bölümdür.

 1. Nokta: Seçilen bir noktaya ve onun tampon bölgesinde kesişen objeleri çizer.

  1. Tampon Değer: Seçilen noktanın etrafında verilen mesafenin metre cinsinden değeridir.

 2. Ekran: Ekranın sınırları içinde katmanın çizilmesi

  1. Kesişen/İçine Giren: Ekran ile kesişen ve içine giren objeleri çizer.

  2. Tam içine Giren:  Ekranın tam içine giren objeleri çizer.

 3. Alan: Çizilen bir alanın içinde katmanın çizilmesi

  1. Kesişen/İçine Giren: Alan ile kesişen ve içine giren objeleri çizer.

  2. Tam içine Giren:  Alanın tam içine giren objeleri çizer.
 4. Çizgi: Çizilen bir doğru boyunca kesişen katmanlar eklenir.
  1. Tampon Değer: Çizilen çizgi etrafında verilen mesafenin metre cinsinden değeridir.

Spatial Filte Uygula: Seçim türünde belirtilen kritere uygun verileri dosyalar bölümünde listeler

İşlemler; Seçilen değerlere göre yapılması istenen işlem operatörleridir.

 1. Referans Ekle: Dosya katmanının seçilen türe göre ekrana eklenmesini sağlar.

 2. NCZ Ekle: Dosya katmanının seçilen türe göre ekrana CAD objesi olarak eklenmesini sağlar. Bu sayede ekrana eklenen katman üzerinde değişiklik yapılabilir.

 3. Listele: Veri Deposunda seçilen katmanda yer alan dosyaların listesini (4) Dosyalar bölümünde gösterir.

 4. Kaldır: Dosya katmanının seçilen türe göre ekrandan kaldırılmasını sağlar.

Limit bul: Dosya katmanında listelenen verinin koordinatının maksimum ve minimum değerlerine göre projenin ekrana sığdırılmasını sağlar.
Projeye Ekle: Dosya katmanında seçilen verinin tabakalara eklenmesini sağlar
Referans olarak ekle: Dosya katmanında seçilen verinin referanslara eklenmesini sağlar.
Referans Kaldır: Dosya katmanında seçim ile eklenen verinin ekrandan eklenmesini sağlar.
Seçilenleri Kopyala: Dosya katmanında listelenen verilerin bilgisayarınıza kopyalanmasını sağlar
Tümünü Seç: Dosya katmanında listelenen tüm objelerin seçilmesini sağlar
Tümünü Kaldır: Dosya katmanında listelenen objelerin seçilmesini iptal eder.

Dosyalar; Veri Deposunda seçilen katmanda yer alan dosyaların listelendiği alandır. İşlemler (3) bölümünde bulunan Listele operatörü kullanıldığında dosya listesi gelmektedir. Dosyalar bölümünde listelen objenin üzerine mause ile çift tıklandığında seçilen verinin referanslara gelmesi sağlanır.

Dosyalar bölümde mause sağ tuşu ile işlem penceresi açılır • No labels