Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Diğer Referanslar

Netcad Referans Dosyası

Referanslar üzerinde Dosya/Sakla işlemi ile kaydedilen Netcad referans dosyalarının (*.sea) eklenmesi için kullanılır. Genel özellikler için (?)

Netcad Makro Dosyaları

Makro (NVB, NJV, NCS, NPS) dosyalarının Netcad ekranına referans olarak eklenmesi için kullanılır.Referanslara eklenen bu makrolar çalıştırılmak istenildiğinde sol tarafında bulunan kutucuğun işaretlenmesi yeterli olacaktır. Genel özellikler için (?)