Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETGIS.SERVER.CAS Sürüm Notları

 1.0.013/02.11.2011
  • Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.012/23.06.2010
  • Framework 1.0.010 özellklerine sahip olması
 1.0.011/09.12.2009
  • Menü yapısında yapılan değişiklik ile kullanım kolaylığının sağlanması