Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölme ve Bölmecik Alanlarının Tablolar ile İlişkilendirilmesi

Bölme ve bölmecik (mesçere) alanlarının sayısallaştırma menüsü yardımı ile sınıf tanımlarının yapılarak tablolara aktarılması gerekir.

Tabakalardan sadece BOLME_ALANI açık bırakılır diğerleri kapatılır.

Sayısallaştırma menüsü üzerinde fare sağ tuşa basılarak "İlişkilendir" komutu seçilir.

Sayısallaştırma menüsünde "Bölme" işlemine çift tıklanır.

Ekranın üstünde çıkan Hızlı Seçim Araçları içinden "Tümünü Seç"  basılır.

Bir süre sonra işlem tamamlanır ve BOLME tablosuna kayıtlar işlenir.

İşlem sonucunda herhangi bir bölme sorgulandığında tablo kayıtlarının dolu olduğu gözlemlenir.

İstenirse bu tablodan bilgi girişi yapılabilir. Bilgi girişi yapıldıktan sonra "Değişiklikleri Kaydet"  butonuna basılmalıdır.

Referanslar bölümünden BOLME tablosu üzerinde fare sağ tuşuna basılıp "Tablo" görünümü seçilirse BOLME tablosuna aktarılan değerler görünecektir.

Bu tablo açıldıktan sonra da istenilen kayıtlar girilebilir.

Bölmecik alanlarının ilişkilendirilmesi işlemi bölme alanları aynıdır. BOLMECIK_ALAN tabakası açık bırakılıp diğerleri kapatılır ve aynı işlem adımları tekrarlanır.

  • No labels