Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölme ve Bölmecik Adlarının Yazılması

Bölme ve bölmecik (mesçere) adları yazı objesi olarak içlerine yerleştirilmelidir. Daha sonra yapılacak olan veri tabanı işlemlerinde bu değerler tablolara aktarılacaktır.

Katmanlardan BOLME_NO ve BOLMECIK_NO tabakası açılır.

BOLME_NO tabakası seçili duruma getirilir

Giriş/Yazı işlemine girilir.

Bölme no için yazı boyu 100 verilir.

Yazı hanesine bölme numarası girilir.

Ardışıl ikonu seçili konuma getirilir.

Farenin ucuna gelen numaralar sıra ile yerleştirilir. Ardışık ikonu seçili olduğunda numaralar olarak artacaktır.

BOLMECIK_NO tabakası seçili duruma getirilir.

Giriş/Yazı işlemine girilerek bölmecik adları yazılır.

Yazı boyu 50 verilerek mesçere adları yerleştirilir.  • No labels