Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metin Kutusu (Text Box) Form Editörü

Açıklama

Form editörü olarak Metin Kutusu seçildiğinde veri giriş formlarında textbox bir alan görüntülenir.

 

Özellikler

Maske : Editöre yazım yapılırken kullanılacak maskeyi belirten özelliktir. Bu maske alanı doldurulduğunda istek dışında editöre giriş yapılamaz. NETIGMA'da tanımlı standart maskeler bulunmaktadır. Bunlar haricinde manuel olarak da maske oluşturulabilir.

 • Sayı girişi için 0 ve ya # kullanılmalıdır. 0 kullanılması alanın eksik sayı girişini kabul etmeyeceği, # kullanılması alanın eksik sayı girişini kabul edeceği anlamına gelir.
 • Tarih/zaman bilgisi girişi için dd.MM.yyyy HH:mm:ss tt formatında yazım yapılmalıdır.
  • dd : gün
  • MM : ay
  • yyyy : yıl
  • HH : saat
  • mm : dakika
  • ss : saniye
  • tt : günün zaman dilimi(am/pm) anlamına gelmektedir.

   Örnekler:
  • Maske olarak (000) 000 00 00 girildiğinde editör sadece sayı girişine izin verecektir. Maskedeki karakterler tamamlanmadığında girilen karakterleri silecektir. Maske (111)222 33 44 girişine izin verirken (111)222 girişine izin vermeyecektir.
  • Maske olarak (###) ### ## ## girildiğinde editör sadece sayı girişine izin verecektir. Maskedeki karakterler tamamlanmadığında girilen karakterleri silmeyecektir. Maske (111)222 33 44 veya (111)222 girişine izine verecektir.
  • Maske olarak 00000.000 girildiğinde editör sadece sayı girişine izin verecektir. Maskedeki karakterler tamamlanmadığında girilen karakterleri silmeyecektir. Maske 11111.222 girişine izin verirken 11111.2 girişine izin vermeyecektir.
  • Maske olarak #####.### girildiğinde editör sadece sayı girişine izin verecektir. Maskedeki karakterler tamamlanmadığında girilen karakterleri silmeyecektir. Maske 11111.222 veya 11111.22 veya 11.2 girişine izine verecektir.
  • Maske olarak dd.MM.yyyy  girildiğinde editör tarih girişine izin verecektir. Maske 01.01.2015 girişine izine verecektir.
  • Maske olarak HH:mm  tt girildiğinde editör 12 saat esasına göre zaman izin verecektir. Maske 3:20 PM girişine izine verecektir.
  • Maske olarak HH:mm  girildiğinde editör 24 saat esasına göre zaman izin verecektir. Maske 15:20 girişine izine verecektir.

 

Çok Satırlı: Editörün birden fazla satıra sahip olup/olmayacağını belirten özelliktir.

 

 Form Editörlerinin Ortak Özellikleri

Form Editörü

Açıklama

Netigma formlarında yer alan bir alana veri girilirken, veri tipine ve/veya giriş yapılması istenen desene bağlı olarak Form editörleri kullanılır.

 

Form editörleri, girilen verilerin istenilen formatta ve veri tipinde girilebilmesine olanak sağlar. Kolon Listesindeki Form Editörü açılır listesinden seçilir.


Örneğin bir alana sayısal bir veri girilecekse Küsuratlı Sayı Girişi (TextBoxFloat) editörü kullanıldığında, editörün uyguladığı kontrol otomatik olarak sayısal olmayan verilerin girilmesine engel olacaktır.

 

 

Form Editörü Özellikleri

Grup Özellikleri

 • Grup : Alanın sorgulama sayfasında nasıl görüntüleneceğini belirler.

  • Aktif : Alanı bir grup içerisine dahil etme özelliğinin aktif olduğunu gösterir.

  • Hedef Bölge :  Alanın sayfada görüntüleneceği bölgeyi gösterir.
   • Top : Form üzerinde üst bölgede yer alacağını gösterir.
   • Left : Form üzerinde sol bölgede yer alacağını gösterir.
   • Right : Form üzerinde sağ bölgede yer alacağını gösterir.
   • Bottom : Form üzerinde alt bölgede yer alacağını gösterir.
   • Action : Form altında linkler ve butonlar için ayrılmış alanda yer alacağını gösterir.
     

  • Yazı :Gruplanmış alanın başlığıdır.

  • Imaj : Gruplanmış alan başlığında yer alacak ikondur.

  • Tür : Gruplama sırasında etiketlerin ve ikonların nasıl görüntüleneceğini belirler
   • Text : Gruplanmış alanda sadece yazı görüntüleneceğini gösterir.
   • Image :  Gruplanmış alanda sadece ikon görüntüleneceğini gösterir.
   • Both : Gruplanmış alanda ikon ve yazının yanyana görüntüleneceğini gösterir.

 

 

Script Seçenekleri

 • İstemci Adı : Editörün istemci tarafındaki örneğinin adı bu kısıma girilmelidir. Girilen isim Javascript nesne isimlendirme kurallarına uygun olmalıdır. İstemci tarafında editöre erişim bu isimle olacaktır. Örn: bu kısıma mahalleadi yazılmışsa, istemci tarafında editörün özelliklerine mahalleadi.GetValue(), mahalleadi.SetValue() şeklinde erişilir.
 • GetValue metodu : Editörün sayfada görülen değerini verir.
 • SetValue metodu : Editörün değerini istemci tarafında değiştirir. Parametre olarak atanmak istenen değeri alır. örn: Editörü metin kutusu olan MAHALLEADI objesi için, mahalleadi.SetValue('AYYILDIZ'); javascript ifadesi kullanıldığında, metin kutusunun değeri "AYYILDIZ" olarak değişir.
 • SetEnabled metodu : Editörün istemci tarafında aktif / pasif hale getirilebilmesini sağlar. parametre olarak true ya da false dağerini alır. örn:mahalleadi.SetEnabled(false); ifadesi mahaleadi editörünü pasif hale getirir. Veri girişi yapılamaz.
 • Path Özelliği : Nesnenin metadaki path'ini verir. mahalleadi.Path. Örn: GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI.
 • jqueryObj metodu: Editörün jquery selectörü ile seçilmiş halini verir. $("#pnlDefault_pnlQ_querySimpleForm_F_1635391836__ntb") gibi bir ifade kullanmak yerine, mahalleadi.JqueryObj kısa yolu kullanılabilir. Tüm temel jquery metotları kullanılabilir. Örn: mahalleadi.JqueryObj.hide(); mahalleadi.JqueryObj.show(); gibi.
 • Değişim Scripti: Editörün değeri değiştiğinde çalışacak javascript fonksiyonu buraya yazılmalıdır. Örneğin mahalle adı değeri değiştiğinde, mahalle açıklaması alanınında değişmesi isteniyorsa bu özellik kullanılmalıdır. 

 

function MahalleAdiDegisti(){
   var mAdi = mahalleadi.GetValue();
   var aciklama = mAdi + " mahallesi";
   mahalleaciklamasi.SetValue(aciklama);
}

 

script girişinin yapıldığı editör, yazım hatası denetimi yapsa da, bu kısımda yapılacak yazım hataları formun doğru çalışmamasına sebep olabilir.

 • Aktif : Bu özellik işaretlendiğinde, editörün istemci adı varsa, örn:mahalleadi istemci objesi, istemci tarafında oluşturulur.

 

script girişinin yapıldığı editör, istenildiği takdirde "Text olarak göster" seçeneği ile formatsız düz metin olarak gösterilebilir. Diz metin olarak görüntülenen alanda yapılan değişiklikler "Değişiklikleri uygula" seçeneği ile formatlanmış alana yansıtılır. Daha sonra "Tamam" denilerek kaydetme işlemi yapılabilir.

 

 

 

 

 

Kontrol Özellikleri Nesnesi

 

  • Max Uzunluk : İlgili web kontrolünün MaxLength özelliğini belirler. Örneğin textbox için girilebilecek max karakter sayısı olur.

  • Salt Okunur : Alanın sadece okunur kullanılacağını gösterir.

  • Sınıf Adı : Alanın CSS sınıf adını gösterir. Netigma uygulaması için Uygulama klasörünün altında bulunan CSS klasöründe (örnek yol adı: UygulamaURLadresi\CSS ) tanımlı CSS dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalarda CSS sınıfları (css classes) tanımlanmıştır. Form editörü özelliklerini tanımlarken bu CSS tanımlarından kullanılabilir. Ya da CSS klasörünün altına custom dosya eklenerek oradan kullanılabilir.

 

 

Validasyon

 • Validasyon
  • Etkin : Validasyonun aktif olduğunu gösterir.
  • Boş olabilir : Alanın boş bırakılabileceğini gösterir.
  • Hata Mesajı : Alan boş bırakıldığında verilecek mesajdır. Diğer Hata mesajı alanları doldurulmadığında da bu hata mesajı gösterilir.

 

Form Ekranı görünümü