Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üç Boyutlu Cevher Yatağı Modelleme ve Ocak Tasarlama"

"Three Dimensional Orebody Modelling And Mine Design"

Prof. Dr. Erhan TERCAN, Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN

Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

erhan@hacettepe.edu.tr, unver@hacettepe.edu.tr, hmali@hacettepe.edu.tr

ÖZET

Cevher yataklarının 3 boyutlu modellenmesi ve ocak tasarımı, maden endüstrisinin karşılaştığı en zor ve karmaşık problemlerden birisidir. Madenler, üretildiğinde bir daha yerine konulamayan doğal varlıklar olduğundan bunların çağdaş madencilik bilim ve teknolojisine uygun bir şekilde çıkarılması gerekir. Bu ise cevher yataklarının modellenmesi ve işletme tasarımında 3 boyutlu görselleştirme yeteneğine sahip, kullanıcı dostu, hızlı ve güvenilir yazılımların kullanılmasını gerektirmektedir. Makale, bu tür uygulamaların temel ilkelerini vermekte ve örnekler sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Blok Model, Görselleştirme, Jeolojik Katı Model, Jeoistatistik, Veri Tabanı.

ABSTRACT

3D orebody modelling and mine design is one of the difficult and challenging tasks that mining industry faces with. Mines are non-renewable natural resources so that they should be  extracted based on modern mining science and technology. This requires to use fast, user friendly, reliable computer programs that have an ability to visualize in 3D in orebody modelling and mine planning. The paper gives basic principles of these kinds of applications and presents some examples.


Keywords: Block Model, Data Base, Geological Solid Model, Geostatistics, Visualization.