Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netçap ile Yeni YEDİden

11 Ekim 2017

Geliştirdiği Mühendislik ve Coğrafi Bilgi Sistemi çözümleri ile Türkiye'nin en büyük yazılım şirketleri arasında yer alan Netcad’in otomatik belge oluşturma aracı Netçap, yeni versiyonuyla gücüne güç kattı. Yeni versiyon başta Belediye ve Bakanlıklar olmak üzere birçok sektörün işini kolaylaştırdı.

1989’dan bugüne Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mühendislik Çözümleri konusunda ürettiği yazılımlarla sektöründe öncü olan ve kurulduğu tarihten bu yana kullanıcılarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda faaliyet gösteren Netcad, otomatik belge oluşturma aracı Netçap’ı yeniledi.

Herhangi bir mekânsal veriye ait katmanlardan, belirlenen kurallar çerçevesinde istenilen her türde raporu, farklı baskı ölçeklerinde, hızlı ve basit bir şekilde hazırlamayı sağlayan Netçap’a hem yeni özellikler eklendi hem de mevcut yetenekleri iyileştirildi.

Netçap 7 ile gelen en önemli yeteneklerin başında masaüstü ortamda harita destekli raporları hızlı bir şekilde alabilmek gelirken, raporunu tasarla özelliği, harita görüntüsü ve ilgili hedef objenin veri tabanı bilgileri ile coğrafi kesişimine ait bilgilerin kolayca rapora dahil edilebilmesi gibi yetenekler de bir o kadar öne çıkıyor.

Ayrıca Netçap 7 ile tüm katmanlardan belge hazırlanabildiğinden birçok belge ve rapor türü de otomatik olarak alınabiliyor. İmar Durumu ve İnşaat İstikamet formlarının yanı sıra,

 • Jeoloji Raporu
 • Numarataj Saha Formu
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Parsel Özet Raporu
 • Adres Tespit Formu
 • Fen İşleri İmalat formları
 • Mania Formu
 • Değerleme Formu
 • Taşınmaz Bilgi Paftası
 • Haritalı Bilgi Paftası
 • Yerleşime Uygunluk Raporu
 • Saha Bilgi Formu
 • Numarataj Formu
 • Mera Bilgi Forumu
 • Dere Koruma Kuşaği
 • Kısıtlılık Bilgisi
 • Sokak Fölyesi
 • Tadilat Raporu
 • Sit Sınırı Bilgisi gibi formlar da kolaylıkla hazırlanabiliyor.

Yeni versiyonun bir diğer özelliği ise klişelerin özelleştirilebilmesi. Kullanılmak istenilen klişeler programa şablon yapıda kolaylıkla eklenebiliyor ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabiliyor.