Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analiz İşlemleri

Analist modülü Planet6'dan ayrı bir modül olup, planlama için gerekli Yükseklik, Eğim, Bakı, Rölyef, Görünürlük Analizi gibi yüzey analizleri ile Yerleşilebilirlik Analizi ve Arazi Sentezi işlemleri buradan yapılabilmektedir.

Yükseklik Analizi İşlem Adımları:

Üçgen modelin olduğu bir dosya açılır . Üst menülerden analiz sekmesi seçilerek yükseklik analizine tıklanır. Açılan menü kullanıcının isteğine göre ayarlandıktan sonra  gelen ekranda  analiz türü seçilir. Açılan en son ekrandan da renkler seçilerek analiz oluşturulur.

Eğim Analizi İşlem Adımları:

Üçgen modelin olduğu bir dosya açılır . Üst menülerden analiz sekmesi seçilerek eğim analizine tıklanır. Açılan menüde  ‘Yükseklik Kestirim Yöntemi ‘ olarak RBF Enterpolasyon  seçildikten sonra tamam tuşuna tıklanarak analiz oluşturulur.

Renkli Rölyef Analizi İşlem Adımları:

Üçgen modelin olduğu bir dosya açılır . Üst menülerden analiz sekmesi seçilerek Rölyef butonun altından Renkli Rölyef  tıklanır. Açılan menü kullanıcının isteğine göre ayarlandıktan sonra  gelen ekranda  analiz türü seçilir. Açılan en son ekrandan da renkler seçilerek analiz oluşturulur.

Analiz modülü yüzey analizleri için Bkz. Yüzey Analizleri

 

 

  • No labels