Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lejand ve Çizim Şablonu

Lejand ve Çizim şablonları Netcad6 ile eklenen bir özelliktir. Planet6 kullanıcıları tarafından İmar Mevzuatına göre hazırlanmış, standart isimlendirme ve yapısı ile 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 plan lejand şablonlarının ve yine plan ölçeklerin göre hazırlanmış çizim şablonlarının kullanılması mümkündür.

Lejand

Tabakalarla etkileşimli olarak çalışan lejand ile sadece planda yer alan tabakaların isimleri lejanda eklenebilir ve gösterilmek istenmeyen tabakaların isimleri çıkarılabilir.

İpucu

  • Lejanda, detaylar sekmesinde çizim araçlarının altından ulaşılabilir.
  • Planet6 lejand şablonarını yüklemek için; Lejand üzerinde Dosya > Yükle denilerek, uygun lejand seçimi yapılır. Böylelikle lejand, isimlendirme ve yapısı ile otomatik olarak İmar Mevzuatına uygun olarak güncellenir.

Çizim Şablonu

Plan çıktılarının okunabilir ve değerlendirilebilir olması adına, planlar Planet6 ile geliştirilen çizim şablonları ile desteklenmektedir.

İnteraktif Lejandı, Ölçek Barı, Plan Bilgi Kartı, Anteti ve Kuzey Oku ile planlar istenilen ölçekte hazır şablonlar ile baskıya verilebilmektedir.

İpucu

Çizim şablonuna, çizdir penceresinden şablon butonuna tıklanarak ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels