Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hesap İşlemleri

Planet6'da yapılan akıllı hesaplar doğrudan sayısallaştırma menüsünün etiketleme mantığı ve akıllı yerleşim sembolleri ile etkileşimli olarak çalışmaktadır.

Sayısallaştırma menüsü yenilenen ve geliştirilen özellikleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’ na uygun renk, kalınlık, hattipi ve tarama standardında veri üretimi ile tek dilde plan gösterim misyonunun yanında, hangi fonksiyon alanlarının hangi hesaba dahil olacağının belirlendiği etiketleme özelliği ile Akıllı Hesaplara temel teşkil etmektedir.

Planet6'da nizam, kat, ön bahçe, arka bahçe, yan bahçe bilgilerinin tutulduğu yerleşim sembolleri ile TAKS, KAKS, Hmax, Emsal bilgilerinin tutulduğu yapılaşma sembolleri akıllı nesne olarak üretilmektedir. Böylelikle plan objeleri hangi hesapta kullanılacağını bilmektedir.

Yapılan bütün hesaplar ekrana yazdır özelliği ile zengin metin olarak çizim ekranına getirilebilir. Aynı zamanda zengin metnin özelliği kullanılarak farklı formatlarda dışarıya aktarılabilir.

Tüm sonuç raporlarında Plan Bilgileri şablonundan girilmiş olan bilgiler sonuç tablolarının üzerinde görüntülenmektedir.

 

 

  • No labels