Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Alanı Editörleri

Açıklama

Editörler kolonun formlarda, sorgularda ve görüntülemede nasıl davranacağını belirlemek için kullanılır.

3 tip editör vardır.

 1. Form Editörü
 2. Sorgulama Editörü
 3. Görüntüleme Editörü


Editörlerin kendilerine özgü özellikleri vardır. Bununla birlikte iki veya üç editör tipinin paylaştığı ortak özellikler de bulunmaktadır. Bu sayfada editörler anlatılmaktadır.

 

 

Editörlerin Ortak Özellikleri

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

 

 

Grup Özellikleri

 • Grup : Alanın sorgulama sayfasında nasıl görüntüleneceğini belirler.

  • Aktif : Alanı bir grup içerisine dahil etme özelliğinin aktif olduğunu gösterir.

  • Hedef Bölge :  Alanın sayfada görüntüleneceği bölgeyi gösterir.
   • Top : Form üzerinde üst bölgede yer alacağını gösterir.
   • Left : Form üzerinde sol bölgede yer alacağını gösterir.
   • Right : Form üzerinde sağ bölgede yer alacağını gösterir.
   • Bottom : Form üzerinde alt bölgede yer alacağını gösterir.
   • Action : Form altında linkler ve butonlar için ayrılmış alanda yer alacağını gösterir.
     

  • Yazı :Gruplanmış alanın başlığıdır.

  • Imaj : Gruplanmış alan başlığında yer alacak ikondur.

  • Tür : Gruplama sırasında etiketlerin ve ikonların nasıl görüntüleneceğini belirler
   • Text : Gruplanmış alanda sadece yazı görüntüleneceğini gösterir.
   • Image :  Gruplanmış alanda sadece ikon görüntüleneceğini gösterir.
   • Both : Gruplanmış alanda ikon ve yazının yanyana görüntüleneceğini gösterir.

 

 

Kontrol Özellikleri Nesnesi

 • Kontrol Özellikleri Nesnesi 

  • Max Uzunluk : İlgili web kontrolünün MaxLength özelliğini belirler. Örneğin textbox için girilebilecek max karakter sayısı olur.

  • Salt Okunur : Alanın sadece okunur kullanılacağını gösterir.

  • Sınıf Adı : Alanın CSS sınıf adını gösterir

 

 

Validasyon

 • Validasyon
  • Etkin : Validasyonun aktif olduğunu gösterir.
  • Geçerlilik İfadesi : Regular Expression ile yazılacak geçerli olma durumudur. [ ... ] butonu ile açılacak editörde örnek Regular expression ifadeleri yer almaktadır.
   • Geçerlilik ifadesi olarak ^[0-9]+$ girildiğinde editör sadece sayı girişini onaylacaktır. Editör 12345 girişini kabul edecektir.
   • Geçerlilik ifadesi olarak ^[A-Za-z]+$ girildiğinde editör sadece küçük ve büyük harf girişini onaylacaktır. Editör AbcdE girişini kabul edecektir.
   • Regular expression hakkında daha fazla bilgiye https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ae5bf541(v=vs.90).aspx konumundan ulaşabilirsiniz.

  • Geçerlilik İçin Metni Sına : Geçerlilik kontrolünün yapılması gerektiğini gösterir.
  • Hata Mesajı : Geçerlilik İfadesine uymayan bir metin yazıldığında gösterilecek mesajı içerir.
  • Geçersizlik İfadesi :  Regular Expression ile yazılacak geçersiz olma durumudur. [ ... ] butonu ile açılacak editörde örnek Regular expression ifadeleri yer almaktadır
  • Geçersizlik için Metni Sına :  Geçersizlik kontrolünün yapılması gerektiğini gösterir.
  • Geçersizlik Hata Mesajı : Geçersizlik İfadesine uyan bir metin yazıldığında gösterilecek mesajı içerir. 
  • Boş olabilir : Alanın boş bırakılabileceğini gösterir.
  • Hata Mesajı : Alan boş bırakıldığında verilecek mesajdır. Diğer Hata mesajı alanları doldurulmadığında da bu hata mesajı gösterilir.