Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölmecik Alanlarının Kapatılması

Bölme ve bölmecik sınırları çizildikten sonra bölmecik (mesçere) sınırlarının kapalı alan haline getirilmesi gerekir. Bu işlem her bir sınırın içine tek tek tıklanarak yapılabildiği gibi toplu olarak otomatik olarak da yapılabilir.

Otomatik Olarak Bölmecik Alanının Kapatılması;

Katmanlar bölümden bölme sınırlarına ait olan tabakalar ile bölmecik hatlarına ait olan HATTIPI_MESCERE tabakası açılır.(Bunların haricinde başka tabakalar varsa kapatılmalıdır)

BOLME_ALANI tabakası kapatılır.

Araçlar/Otomatik Alan Kapat işlemine girilir.

Otomatik Alan Kapat dialoğundan "İç Alanlar" fonksiyonu seçilmelidir.

Veri Güncelle butonuna basılarak oluşacak olan bölmecik (mesçere) alanının tabakasının adı yazılmalıdır.

Otomatik Alan Kapat dialoğundan Tamam ile çıkıldığında çizim ekranındaki objeler seçilir. Ekranın üstünde yer alan Hızlı Seçim Araçları içinden "Tümünü Seç" fonksiyonu seçilebilir.

Seçim işlemi yapıldıktan sonra fare sağ tuşu ile işlem tamamlanır. Ekranda BOLMECIK_ALANI tabakasında mesçere alanlarının oluştuğu gözlemlenir.

Tek Tek Bölmecik Alanının Kapatılması;

BOLMECIK_ALANI tabakası seçili duruma getirilir.

Giriş menüsünden Alan Sor işlemine girilir.

Kapatılmak istenen sınırların içine tıklanır.

  • No labels