Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genel Değişkenler (Parametreler)

Genel değişkenler, ek sorgu kriterleri, işlemler vb gibi parametrik değer alabilen Netigma tanımlamalarında kullanılır.

KullanımÇıktıAçıklama

{T@ALANADI/format:p1,p2,p3,p4}

 

p1: veri Tipi :DateTime, Int32 , ... gibi :  

http://msdn.microsoft.com/query/dev10.query?appId=Dev10IDEF1&l=tr-TR&k=k(SYSTEM.TYPECODE);k(TargetFrameworkMoniker-%22.NETFRAMEWORK%2cVERSION%3dV3.5%22);k(DevLang-CSHARP)&rd=true

p2: input culture :en-US, tr-TR , ....

p3: output culture :en-US, tr-TR , ....

p4: format string: veri tipinin desteklediği format stringi alan DateTime ise örn dd/MM/yyyy 25/06/2015 sonucunu üretir. Format string veri tipi tarafından desteklenmelidir. Aksi halde sonuç üretilmez

{T@BINA_ALAN/format: Double,en-US,tr-TR, 00.0}

123.5

Pek çok double formatlayıcı kullanılabilir.

http://www.csharp-examples.net/string-format-double
{T@BINA_ALAN/format: Double, , , 00.0 }123.5

Culture bilgisi boş bırakılabilir. Bu durumda current culture kullanılır.

{T@KAYIT_TARIH/format: DateTime, , , d/M/yyyy HH:mm:ss }

9/3/2008 16:05:07

Pek çok tarih formatlayıcı kullanılabilir.

http://www.csharp-examples.net/string-format-datetime/

{T@IL_ADI/toupper}

ANKARATüm harfleri büyük harfe çevirir.

{T@IL_ADI/lower}

ankaraTüm harfleri küçük harfe çevirir.
{T@IL_ID/Lookup}ankaraKolonun lookup değerini getirir.

htmlencode(<br></br>)

&lt;br&gt;&lt;/br&gt 

htmldecode(&lt;br&gt;&lt;/br&gt)

<br></br> 

urlencode(http://netcad.com.tr)

http%3A%2F%2Fnetcad.com.tr

 

urldecode(http%3A%2F%2Fnetcad.com.tr)

http://netcad.com.tr 

{Application}

"Uygulama adı" 
{Session}"Session ID" 
{USER} "Aktif kullanıcı kodu" 
{USERNAME}"Aktif kullanıcı adı" 

{USER@IL_ID}

"Aktif kullanıcı İl kodu" 
{USER@IL_AD}"Aktif kullanıcı il adı"  

{USER@ILCE_ID}

"Aktif kullanıcı ilçe kodu" 

{USER@ILCE_SIRA}

"Aktif kullanıcı ilçe sırası" 

{USER@ILCE_AD}

"Aktif kullanıcı ilçe adı"

 
{USERGROUP}Aktif kullanıcı grubu1, aktif kullanıcı grubu2, aktif kullanıcı grubu 3 
{A@Key} "True/ False"{A@xxxx} xxx yetkisinin olup olmadığı (isValid)
{P@Key}"Parametre sunucudaki Key isimli parametrenin değeri" 

{FORM@Key} 

"Key isimli form elementinin değeri. (Request.Form["Key"])" 

{Q@Key}

"Query stringdeki Key isimli parametrenin değeri" 
{U@Key} 

Authorisation manager'ın SetUserState metodu o anki kullanıcı ile ilgili bir durumu set etmek için kullanılıyor.

Örnek: this.Authorization.SetState("DefaultLanguage","tr") gibi... Bu şekilde set edilmiş bir değer varsa

örn: {U@DefaultLanguage}, geçerli kullanıcının dil ayarını döndürür. 

{LANGUAGE}Seçili dilin koduTürkçe için tr, İngilizce için en şeklinde 2 karakterli ISO dil kodunu döner.
{CULTURE}Seçili culture bilgisitr-TR, en-US şeklinde dilin tüm kodunu döner.
{NOW}Sql için anlık zaman bilgisi

! Veritabanı sorgularına parametre vermek için kullanılır. Zaman bilgisi bağlanılan veritabanı türüne göre parametre haline döner.

 

Örnek: 

{NOW}  Oracle için >> TO_DATE('" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd HH:mm:ss") + "','YYYYMMDD HH24:MI:SS') ifadesine döner

{DB@...}

 

 

 

Veritabanından verilen parametrelere göre değer getirir.

 

İfade: {DB@IL[OBJECTID=6].ADI}

Çıktı: ANKARA

Netigma 4+

{DB@IL[OBJECTID=6].ADI} örneğinde VT sorgusu yaparak IL tablosundaki OBJECTID alanı 1 olan kaydın ADI alanını döndürür.

 

Örnek-1:

{DB@KULLANICI[KODU={user}].BIRIMID}

ifadesi,

KULLANICI tablosundaki

KODU = {USER} olan // aktif kullanıcı kodu

kaydın BIRIMID kolonundaki değeri döndürür.


Örnek-2:

{DB@KULLANICI[KODU IN (1,2,3)].BIRIMID}

ifadesi,

KULLANICI tablosundaki

KODU alanları 1,2 ve 3 olan

kaydın BIRIMID değerlerini virgülle ayrılmış şekilde döndürür.

 

Örnek-3:

{DB@Employees[EmployeeID IN (7,8)].Orders[CustomerID LIKE '%a%'].Total}

ifadesi

Employees ve Orders tablolarını metadaki ilişkiye göre birleştirir,

Employees tablosundaki EmployeeID'si 7,8 olan ve Orders tablosundaki CustomerID'si "a" içeren

kayıtların Total değerlerini virgülle ayrılmış şekilde döndürür.

Sorguların kriterlerine eklendiğinde veritabanına giden sorguya değer olarak değil, sorgu olarak eklenir.

{NOW.DATE}Anlık kısa tarih bilgisiAnın, gün ay yıl bilgisini kısa tarih metni olarak döner. Örnek: 22.12.2016
{NOW.DATETIME}Anlık uzun tarih bilgisiAnın, gün ay yıl bilgisini uzun tarih metni olarak döner. Örnek: 22.12.2016 18:21