Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obje Raporları

Şebeke ile ilgili rapor çıktılarının alınabildiği bölümdür. Depo, Boru, Düğüm, Pompa, Rezerv, Vana, Yangın Musluğu hakkında detaylı rapor formatları bulunmaktadır.

Örneğin editörde Boru seçimi yapıldığında;

  • Analiz sonuçları,
  • Boru Bilgileri,
  • Boru Hesap Tablosu,
  • İçmesuyu Kesin Proje Keşifleri gibi farklı formatlarda Excel çıktısı raporlar alınabilmektedir.

 

Raporunu almak istediğiniz şebeke elemanı seçmeniz yeterli olacaktır.

  • No labels