Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma - Kent Rehberi Modülü Entegrasyonu ve Kullanımı

Açıklama

Bu dokümanda NetgisServer Harita İstemcisi'ne ait Kent Rehberi Modülünün Netigma ile entegrasyonu ve kullanımı bilgileri yer almaktadır.

Netigma'da Kent Rehberi Modülü'nün Entegrasyonu

NetgisServer Harita İstemcisi'a ait Kent Rehberi Modülü Netigma harita sekmesinde gelir. Ancak Netigma'da Kent Rehberi Modülü ile arama yapılması için aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Kent Rehberi Modülü'nde kentrehberi_poi adlı tablo kullanılmaktadır.

Netigma'da Meta'ya kentrehberi_poi adlı view obje olarak eklenmelidir.

Yönetim> Veritabanı Tablo Listesi menüsüne tıklanır ve kentrehberi_poi adlı tablo seçilir.

Tablo - Obje Farklarını Göster butonuna tıklanarak tablo Meta'ya obje olarak eklenir.

Yönetim> Obje Listesi menüsüne tıklanır ve kentrehberi_poi adlı obje seçilir.

Objeye ait Sorgular (...) butonuna tıklanır.

Açılan sayfada istenilen sorgunun Etiketler alanına NetGIS etiketi verilir. Detaylar için bakınız...

Netigma'da Kent Rehberi Modülü'nün Kullanımı

Netigma harita sayfasına gidilir.

Harita menüsünde Kent Rehberi ikonuna tıklanır.

Kent Rehberine ait gelen seçeneklerden örneğin Hastane ve Polikliniklere tıklanır.

Hastane ve Poliklinikler'e ait gelen seçeneklerden örneğin Devlet Hastanesi'ne tıklanır.

Kent Rehberi'nde Devlet Hastanesi arama sonuçları gelir.

Gelen sonuçlar Netigma'da tanımlanan sorgu ile listelenmektedir.