Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Durum Çubuğu

 

Durum Çubuğu; projeye ait aktif tabaka,hat tipi, ekran ölçeği, projeksiyon ve koordinat paneli ve komut satırına ait bilgilerin yer aldığı bölümdür.


Aktif Tabaka

 Projede seçili aktif tabaka gösterimidir. Çizim ve düzenleme işlemlerinde yeni oluşan objeler bu tabakaya aktarılacaktır. Sol bölümde bulunan menülerde olduğunuzda aktif tabaka üzerine tıklayarak 'Katman Yöneticisi'ne ulaşılabilir.

Aktif Hat Tipi

  Aktif hat tipi gösterim bölümüdür. Projede oluşturulan yeni çizimler bu hat tipinde oluşacaktır. Sol bölümde bulunan menülerde olduğunuzda aktif hat tipi üzerine tıklayarak 'Semboloji' bölümüne ulaşılabilir.

Ölçek Paneli

Çizim alanı içerisinde çizimlere olan yakınlık uzaklık durumununu gösteren ölçek bilgisidir. Bu amaçla ölçek değeri üzerine tıklandığında açılan menüden ölçek belirlenebilir.

Burada gösterilen ölçek değeri ile projenin ölçeğinin bir bağlantısı yoktur. Proje ölçeği projede sabit bir değerdir ve temelde sembolojilerin doğru üretilmesi amacı ile kullanılır.

Koordinat Paneli

Fare imlecinin koordinatını gösteren paneldir. Koordinat değerlerin yanında projeksiyon ilişkin bilgi vardır. Gri renk projenizin projeksiyon yok demektir. Buraya tıklayarak açılan projeksiyon ayar penceresini kullanabilirsiniz. Projeksiyon bilgisinin tanımlı olması durumunda proje özelliği bu bölümde gözlenebilir.

NETPRO/Mine ve 3D+ modüllerine sahip olmanız durumunda 3B ekranında koordinat panelinde Z değerleri de görüntülenecektir.

Dinamik Bilgi Alanı

Komut satırı 'Hazır' durumundayken bu bölüm görünmezdir. İşlemler sırasında fare gezinirken dinamik bilgi sunar. Örneğin çizgi çizilirken çizim hesap araçlarındaki seçime göre uzunluk ve semt(azimuth) bilgilerini verir.

Mesajlar

Başlangıçta "Hazır" mesajının göründüğü alandır. Yapılan işleme göre burada farklı mesajlar görünebilir. "Hazır" mesajı yazılmadığı durumlarda herhangi bir işlem içerisinde olduğunu belirtmektedir. Komutlar sırasında yönlendirici bilgiler bu bölümden aktarılır.

Komut satırınde ''Hazır'' ifadesinin oluşması için fare sağ tuş ile işlem bitirilmesi gerekir.

  • No labels