Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koordinat Hesap Makinası

Koordinat Hesap Makinası, sayısallaştırma uygulamalarında istenen çizimlerin sağlanması amacıyla kullanılan işlemlerin bütünüdür. Ölçülü çizim yapmak, tasarım yapmak, ölçüleri bilinen bir şekli Netcad üzerinde oluşturmak, sembol veya blokları ölçülü olarak yerleştirmek, kaydırma, döndürme, ölçekleme, aynalama, toplu obje değiştirme gibi işlemleri ölçülü olarak yapmak için Koordinat Hesap Makinası' ndan yararlanılır.

Koordinat işlemi, ile bilinen koordinata göre işlem yapılır. Oluşturulmak istenen objenin noktalarına ilişkin koordinat girişi yada kaydırma vb. reterans noktanın seçimini gerektiren durumlarda koordinat girişinde kullanılır. Klavyeden kısayolu K' dır.

Otomatik yakalama seçeneğinin aktif olmadığı durumda en son girilen koordinat bilgisi hatırlanır ve buna göre X,Y ve Z bilgisi girişi yapılabilir. Otomatik yakalama seçeneğinin aktif olması durumunda pencere içerisinde Son Noktayı Kullan seçeneği bulunmaktadır.

 

Nokta Adı işlemi, ile nokta ya da nokta gruplarının isimleri verilerek objelerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Nokta adı satırında genel süzgeçler kullanılabilir. Netcad genel süzgeç kuralları hakkında detaylı bilgiye (?) ulaşabilirsiniz.

İşlemAçıklama
Sondan Başa DoğruVerilen bitiş noktasından başlayıp verilen başlangıç noktasına doğru birleştirir.
Nokta Adlarına Göre SıralaNokta adı başlangıç değeri verilerek numerik olarak sıralama işlemidir. Örnek olarak S* süzgeci verildiğinde S ile başlayan noktalar nümerik olarak birleştirilir (S1, S2, S3, ....,Sn).
Nokta Atlama AdımVerilen süzgece göre nokta atlama adımları değeri verilir. Örneğin, süzgeç başlangıcı 1, nokta atlama adımı 3 değeri verildiğinde 1, 4, 7, 10, .... şeklinde 3'er atlanarak noktalar birleştirilir.

 

Nokta Bulutu işlemi; *.las veya *.laz uzantılı nokta bulutu verileri üzerinden doğru yüzeyler üzerinden sayısallaştırma nokta yakalama uygulamalarını sağlayan araçtır. Nokta bulutu üzerinde yapılan sayısallaştırma uygulamalarında otomatik olarak kot okumaları gerçekleştirilmektedir. Nokta bulutu üzerinde aynı koordinata denk gelen bölgede minimum, maksimum, ortalama yada medyan kotundan yakalama işlemleri gerçekleştirilebilir.

Nokta bulutu seçeneği aktif hale getirildikten sonra çizim alanında fare ucundaki eksenler bir noktada sabitlenmek ve hassas yakalama için 3D görüntünün tamamen oluşturulması için J tuşuna basılması gerekmektedir.İşlemAçıklama

Eksen 1

Fare işaretleyici üzerindeki yatay mavi çizgi üzerindeki plankote noktalarının eksenidir.


Eksen 2

Fare işaretleyici üzerindeki düşey kırmızı çizgi üzerindeki plankote noktalarının eksenidir.

3D

Alan arama yarıçapına göre belirlenen eksen uzunluğunun kare grid içerisinde kalan alanda noktaların 3 boyutlu gösterimidir.


Ayarlar

Nokta bulutu üzerinden yapılan sorgularda Nokta Bulutu Alan Özellikleri ve Nokta Bulutu XYZ Sor işlemlerinde arama yarıçap bilgileridir.Tam Ekran
Çift monitör çalışılması durumunda Nokta Bulutu Profilinin ikinci ekranda tam ekran olmasını sağlar.
Yenile
Eksenlerde yada 3D penceresinde yapılan değişikliklerin yenileme sonucu varsayılan durumuna dönüşmesini sağlar.

En Düşük

En Yüksek
Ortalama
Medyan

Mesafe – Açı/Eğim işlemi, ile bir noktadan çıkış alınarak belli bir mesafe ve yatay eksen ile yapılan belli bir açı veya eğim değeri ile işlem yapılır. Otomatik nokta yakalama modunun pasif olduğu durumlarda koordinat hesap makinasında gözlenebilen bir işlemdir.

İşlemAçıklama
MesafeSayısallaştırma yada düzenlemede belirlenen uzaklıktır.
AçıortayÇizim alanı üzerinden iki nokta gösterilerek açının hesaplanmasını sağlamaktadır.
AçıGenel ayarlardan tanımlanan grad yada derece şeklinde açı bilgisinin giriş alanıdır.
Eğim %Eğim değeri X ve Y düzlemine göre % olarak verilir. Eksi (-) değerler verilirse ters yöne işlem yapılır.

 

 dX/dY işlemi, Y ve X doğrultuları boyunca verilen değerler kadar mesafede gidilerek bu mesafelerin birleştirdiği üçgenin hipotenüs hattının çizimini sağlar. Otomatik nokta yakalama modunun pasif olduğu durumlarda koordinat hesap makinasında gözlenebilen bir işlemdir.

 

Tabaka işlemi, ile Netcad ekranında bulunan objelerden hattipi ve tabaka özellikleri alınarak obje oluşturulur. Bu işlem sayısallaştırma aşamalarında oluşacak objenin tabakasının ekrandan seçilen objenin tabakasında üretilmesini sağlamaktadır. Aktif tabaka yerine istenen tabakanın seçilmesinin kolay yöntemidir.

Çizgi İzle işlemi, otomatik nokta yakalama modunun pasif olduğu durumlarda koordinat hesap makinasında gözlenebilen bir işlemdir. Sayısallaştırma uygulamasında başlangıç ile bitiş noktaları arasında çizgilerin otomatik sayısallaştırılmasını sağlayan işlemdir. Otomatik yakalama modunun aktif olduğu durumda Obje İzle modu kullanılabilir.Obje İzle işlemi, otomatik nokta yakalama modunun aktif olduğu durumlarda koordinat hesap makinasında gözlenebilen bir işlemdir. Sayısallaştırma uygulamasında başlangıç noktası sonrasında CAD yada GIS veriler üzerinde fare ile gezinildiğinde otomatik sayısallaştıma gerçekleşir objeler arasında otomatik rotalar oluşur ve sayısallaştırma kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

 

Kesişim işlemi; sayısallaştırma yada düzenleme işlemlerinde dört farklı noktanın kesiştiği noktanın bulunmasını sağlayan araçtır.

 2 Noktalı Kesişim işlemi, koordinatı bilinen iki noktadan verilecek uzaklık değerlerine göre 3. noktayı bulmak için kullanılır.

Dik-Çık işlemi, herhangi bir objeye dik çizim yapabilmek için kullanılır.

Dik-Düş işlemi, herhangi bir objeye dik düşecek şekilde işlem yapar.

Teğet işlemi, herhangi bir dairenin ya da yayın teğetine işlem yapmak için kullanılır.

Dik-abs işlemi, ile iki doğrultu arasında verilen dik ayak (poligon hattının doğrultusu)/dik boy(poligon hattına dik olan mesafe) mesafelerine göre işlem yapılır. Eksi (-) değerler verilirse ters yöne işlem yapılır.

Paralel Nokta işlemi, çizgi çizmek, sembol yerleştirmek, blok eklemek gibi işlemleri grafik ekranda gösterilen bir hattın paraleline uygular.

İşlemAçıklama
Paralel MesafeTampon sınır mesafesidir. Bu değer yol ekseninin tek tarafına doğrudur.
Hat Ucundan SapmaEksen ucundan ileri ve geriye doğru sapma mesafesini gösterir.

Hat Üzerinde a/b Noktası işlemi, bir hattın eşit aralık ya da eşit uzunluklara bölünerek oluşan işaretler üzerine işlem yapılır. Bu komut ile hat üzerindeki istenilen bir noktaya çizgi ile bağlanılabilir ya da sembol, blok gibi objeler yerleştirilebilir.

Obje Üzerinde işlemi, herhangi bir daire üzerine belli bir sapma değeri ve mesafe ile işlem yapılır.

Örneğin, bir dairesel objenin başlangıcından itibaren 10. metresine bir nokta atılabilir.

İşlemAçıklama
Başlangıca MesafeYapılacak olan işlemin objenin başlangıcından itibaren kaçıncı mesafeye uygulanacağını ifade eder. Uzunluk miktarı istenilen uzunluk ölçü birimde seçilebilir.
SapmaUygulanacak işlemin obje üzerindeki sapma miktarıdır. Uzunluk miktarı istenilen uzunluk ölçü birimde seçilebilir.

GPS

GPS'ten Veri Aktarımı

GPS ile Netcad ekranına veri almaya başlamadan önce yapılması gereken ayarların olduğu bölümdür. GPS Ayarları kısmında uygun Port seçimi öncelikli olarak yapılmalı, uygun veri (BoundRate) hızı GPS özelliklerinden bakılarak değiştirilmelidir. Bu ayarlar ışığında GPS den koordinat bilgilerinin Netcad ekranına akışı sağlanabilir.

İşlemAçıklama
Seri Port:Kullanılan GPS cihazına bağlı olarak değişen ayarlardır. Bu kısımda uygun olan ayarlar seçilerek GPS ile bilgisayar ve Netcad arasındaki bağlantı sağlanmalıdır.
Port

GPS den gelen verilerin okunacağı COM Porttun seçiminin yapıldığı bölümdür. GPS hangi bağlantı türüyle bağlı olursa olsun bilgisayar bunu COM port olarak görecektir. Cihazın bilgisayara her yeniden bağlanışında bu COM Port değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden Aygıt Yöneticisi kısmından cihazın bağlı olduğu COM Port öğrenilerek bu kısımda o seçilmelidir.

BaudRateCOM Porta gelecek olan verinizin hızıdır. Bunun için GPS alıcınızın teknik özelliklerine bakarak öğrenebilirsiniz. Genel olarak program ile birlikte gelen 4800 şeklindedir.
DiscardNull, Parity, Stop BitsKullanılan GPS cihazına göre değişim gösteren özelliklerdir. Cihazın içeriğinden veya kullanma kılavuzundan bakılarak girilmelidir.
Veri BitleriVeri iletişiminde karakterler için kullanılacak veri bit sayısıdır.
Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş seri port ayarlarının değiştirildiği alandır.

Sadece Uydu Onaylı Veriyi KullanEğer bu seçenek işaretli ise GPS cihazından alınan uydu onaylı veriler Netcad çizimine aktarılacaktır, değil ise bütün veriler aktarılır.

KM

Kilometre Yakala

Netpro modülü kurulumu ile aktif olan yakama işlemidir. Kullanıcı kilometre bilgisi verilip koordinatına gidilebilmektedir.

İşlemAçıklama
GüzergahKullanıcının göstereceği güzergah üzerinde istenen kilometre ve sapmada yer alan koordinata gidilecektir.
Kilometre

İstenen kilometre girilir

Sapma

Koordinatı bulunmak istenen kilometresinden sapma değeri girilir. Pozitif değerler güzergahın sağını, negatif değerler sol tarafını ifade etmektedir. Sıfır girilmesi durumunda eksen üzerindeki noktalar belirlenebilmektedir.


  • No labels