Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölme Alanlarının Kapatılması

Bölme ve bölmecik sınırları çizildikten sonra bölme sınırlarının kapalı alan haline getirilmesi gerekir. Bu işlem her bir sınırın içine tek tek tıklanarak yapılabildiği gibi toplu olarak otomatik olarak da yapılabilir.

Otomatik Olarak Bölme Alanının Kapatılması;

Katmanlar bölümden HATTIPI_MESCERE kapatılır. Bölme sınırlarını oluşturan tabakalar açık bırakılır.(Bunların haricinde başka tabakalar varsa kapatılmalıdır)

Araçlar/Otomatik Alan Kapat işlemine girilir.

Otomatik Alan Kapat dialoğundan "İç Alanlar" fonksiyonu seçilmelidir.

Veri Güncelle butonuna basılarak oluşacak olan bölme alanının tabakasının adı yazılmalıdır.

Otomatik Alan Kapat dialoğundan Tamam ile çıkıldığında çizim ekranındaki objeler seçilir. Ekranın üstünde yer alan Hızlı Seçim Araçları içinden "Tümünü Seç" fonksiyonu seçilebilir.

Seçim işlemi yapıldıktan sonra fare sağ tuşu ile işlem tamamlanır. Ekranda BOLME_ALANI tabakasında bölme alanlarının oluştuğu gözlemlenir.

Tek Tek Bölme Alanının Kapatılması;

BOLME_ALANI tabakası seçili duruma getirilir.

Giriş menüsünden Alan Sor işlemine girilir.

Kapatılmak istenen sınırların içine tıklanır.

BOLME_ALAN tabakasının tarama tipi değiştirilebilir ya da tarama özelliği kapatılabilir.

  • No labels