Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Defne Belediyesi’nin KEOS Projesi Eğitimleri Tamamlandı

28 Aralık 2016

Defne Belediyesi, ilçe sorumluluk alanı içerisinde bulunan vatandaşlarına daha hızlı, kaliteli, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunabilmek için “Entegre Birim Uygulamaları ve Veri Entegrasyonu İşi” kapsamında Netcad’in çözüm ortaklığı ile birlikte Kent Otomasyon Sistemi’ni hayata geçirdi. İmar ve Şehircilik Müdürü Sami Akdoğan ve Strateji Geliştirme Müdürü Kemal Kadıoğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleşen yazılım eğitimleri ile birlikte belediye bünyesindeki ilgili tüm teknik personel KEOS projesi ile tanışmış oldu.

İlgili her müdürlük personeline belediye’nin iç otomasyonunda kullanılacak Adres Bilgi Sistemi, Taşınmaz Bilgi Sistemi ve             E-Devlet Entegrasyonu alanlarında hem toplu hem de masa başı eğitimler verilerek, Defne Belediyesi Kent Otomasyon Sistemi’nin yaşayan bir sistem olması adına ilk adım atılmış oldu.

Defne Belediyesi Strateji Müdürlüğü sorumluluğunda ve yönetiminde olan Taşınmaz Bilgi Sistemi ile, Netcad/Tapu uygulaması üzerinden indirilen kuruma ait tescilli, tescilsiz tüm taşınmaz bilgileri harita destekli olarak ortak bir veri tabanında toplandı. Bu sistemle ilgili veriler güncellenebilir ve raporlanabilir hale getirildi.