Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölme Sınırlarının Çizilmesi

Bölme sınırları, sırt, yol, dere gibi detaylar ile ayrılırlar. Ekranın sol tarafında yer alan  "Sayısallaştırma"  sekmesi altında "Hat Tipleri" menüsünden ilgili detaylar seçilerek bölme sınırları çizilmelidir. Bunun için;

Sayısallaştırma sekmesine geçilir ve buradan" Hat Tipleri" menüsü açılır.

İstenilen hat tipi fare ile çift tıklanarak seçilir.

Çizilen her hat tipi için aynı isimde bir tabaka otomatik olarak oluşur. Bölme sınırları geçirilirken uç uca gelen farklı sınırlarda (örneğin sırttan dereye geçiş) çizilen hatlar hat ucu yakala (F5 tuşu) ile yakalanmalıdır. Hatlar çizilirken kesişim noktaları dikkate alınarak çizilir ve kesişim noktalarında kırıklar oluşturulursa ileride kolaylık sağlayacaktır. Yakalanmaması durumunda alan kapatma işleminde sorunlarla karşılaşılır.

Herhangi bir hattın çizimi bittikten sonra Katmanlar sekmesinde tabaka adı otomatik oluşur.

Çizilen hat sorgulandığında veri tabanı kaydının otomatik oluştuğu görünecektir. Buraya girilmesi gereken değer varsa örneğin "Adı" bölümüne hat ismi yazılabilir. Veri tabanı yapısına göre bazı değerler otomatik olarak gelecektir. Örneğin hat uzunluğu.

Referanslar/HATLAR_ tablosu üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Tablo" seçilirse bütün çizilen hatların kayıtları görüntülenebilir.

  • No labels