Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Isale Hattı Ana Penceresi

İçmesuyu ana dialogunda fare sağ tuşu ile çıkan menüden ağaç yapısındaki sanat yapılarının bilgilerini değiştirmek, hat bilgilerine ulaşmak, yeni sanat yapıları eklemek (başına ya da sonuna), projedeki yerini bulmak, ismini değiştirmek ve silmek mümkündür.

Ağaç yapısında herhangi bir sanat yapısı seçildiğinde, dialoğun sağ tarafında kendisine gelen noktaların listesi görülebilir.

Geliş Noktaları Menüsüne basıldığında aşağıdaki seçenekleri görebilirsiniz:

 

  • No labels