Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hesap Planı

Hardy Cross çözümü yapılmış projelere ait; düğüm noktalarının adı ve kotları, sanat yapıları, boruların kesafet katsayıları, tip, çap ve yük kaybı bilgilerinin alındığı plan çizimidir.

İnşaat Planı

Hardy Cross çözümü yapılmış projelere ait; şebekenin insaat imalat ve yerlerini gösteren, ölçekli plan çizimini alan işlemdir. Bu çizimde, düğüm noktalarının adı ve kotları ile boruların kesafet, tip, çap ve yük kaybı bilgileri yer alır. Tali hat uçları, ana hatlara uzatılır ve gerekli sanat yapısı çizimleri yapılır

 

 

Hardy Cross Taslak Planı

Hardy Cross çözümü yapılmış projelere ait; düğüm noktalarının kot değerleri, boru uzunlukları, mevcut borulara ait boru cinsi ve çapı değerlerinin yazıldığı plan çizimini alan işlemdir.

Dirsek Çizimleri

Hesapların tamamlanmasından sonra bu komut boruların; düğüm numarası, kademesi, çapı, dirseği çizip üzerinde açısını yazıp 6 satır 4 sütundan oluşan tablolara aktarılmaktadır.

Dirsek Tablosu

Borunun kademesi, cinsi, çapı, dirsek açısı, adet ve genel toplamı veren rapordur. İstendiği taktirde Rapor butonuna tıklanarak çıktısı alınabilir.


Şebeke Hesap Tablosu

Düğüm noktaları ve borulara ait debi, basınç, hız v.b gibi birçok değerin alındığı işlemdir.


Obje Raporları

Şebeke ile ilgili rapor çıktılarının alınabildiği bölümdür. Depo, Boru, Düğüm, Pompa, Rezerv, Vana, Yangın Musluğu hakkında detaylı rapor formatları bulunmaktadır.

Örneğin editörde Boru seçimi yapıldığında;

  • Analiz sonuçları,
  • Boru Bilgileri,
  • Boru Hesap Tablosu,
  • İçmesuyu Kesin Proje Keşifleri gibi farklı formatlarda Excel çıktısı raporlar alınabilmektedir.

 

Raporunu almak istediğiniz şebeke elemanı seçmeniz yeterli olacaktır.

Pik Faktör Tablosu

İller bankası standartlarında, şeçilen şebeke katı ve yoğunluk bölgelerine göre saatlik dağıtım debisi ile Pik Katsayıları Grafiğinin alındığı tablodur.

Depo Sonuç Tablosu

İller bankası standartlarında depo bilgileri ve saatlik su salınımları tablolarının alınmasını sağlayan işlemdir.

Simülasyon Düğüm Bilgileri

İçmesuyu kesin projesi şebeke hesap tablosunun alındığı rapordur.


 

 

  • No labels